Store Vildmose

Store Vildmose hører sammen med Lille Vildmose til blandt Nordeuropas største højmoser. Dannelsen af Store Vildmose og menneskers udnyttelse af området udgør en fængslende historie fra istiden til i dag. Fra havbund omkring stenalderfolkets ørige - til hævet havbund med dyrkbar jordbund under jernalderbondens plov - til et ufremkommeligt, ubeboeligt moseområde, som folk frygtede - til industriel tørveproduktion og til produktion af Store Vildmosekartofler idag.

Der ligger stadig betydelige arealer med aktiv højmose i en bræmme omkring de intensivt drevne landbrugsarealer, mens der i mosens sydøstlige hjørne fortsat finder industriel tørvegravning sted.

Højmosen omfatter en lange række sjældne og sårbare arter knyttet til højmosens våde og sure miljø - herunder også et spændende fugleliv, se links nedenfor.

Fremtidsmuligheder for mosens natur og erhverv kulegraves i nyt projekt, se Naturstyrelsens hjemmeside

Adgangsveje og stier

Offentligheden har adgang til Store Vildmose ad en række grusveje gennem området, og der er vandrestier ved trædestenene (Centralgårdsvej), ved Sneppevej (Grishøjgårds krat) og ved Ryå Efterskole.  

Trædestenene og Åbybjerg

Fra P-pladsen på Centralgårdsvej fører en sti ind forbi "trædestenene", som stammer fra jernalderen ca. 200 år e.Kr. - formentlig lagt for at gøre det lettere at finde vej gennem den uvejsomme mose. Stien fører videre til Åbybjerg, hvorfra der er udsigt over mosen. Åbybjerg, der omfatter hede og egekrat, er omfattet af en selvstændig fredning.

Grishøjgårds Krat

På Naturstyrelsens arealer på Manna Mosevej i mosens nordlige ende ligger Grishøjsgårds Krat. Her er der udkigstårn med handicapvenlig opkørsel. Fra tårnet er der udsigt over to søer med et rigt fuglelivl

Herfra kan man fortsætte ad Manna Mosevej og dreje til højre i krydset på Starengevej, hvor man fortsætter mod øst indtil man kommer til Sneppevej og følger skiltet til vandreruten på Naturstyrelsens areal. For enden af Sneppevej er der afmærkede ruter i skovbevokset tørvemose og hede.

Sti og picnicplads ved Ryå Efterskole

Bag Ryå Efterskole er der infotavler om Centralgårdens historie og en afmærket natursti på ca. 2 km. På ruten er der mulighed for at læse om naturen, og man passerer mange grøfter over fine trægangbroer. For enden af naturstien er der en picnicplads med vandpost. Naturstien er ikke egnet for gangbesværede.

Vildmoseporten

På Vildmoseporten, som er et besøgs- og oplevelsescenter i Store Vildmose, kan du besøge den åbne udstilling, der fortæller alle historierne om Store Vildmose og ikke mindst, hvordan Vildmosekartoflerne dyrkes før og nu. Her er der offentligt toilet. Se også Vildmoseportens hjemmeside

Pindstrup Mosebrug

Ved Pindstrup Mosebrug på Ringvejen kan du holde et hvil på et picnicområde, hvor du kommer helt tæt på tørveindustri og spagnum produktion. Her opsættes i foråret 2015 en stor infotavle, der fortæller om tørveerhvervet før og nu. 

Værd at vide:

DOF database Om fuglelivet i Store Vildmose (vælg lokalitet Store Vildmose og dellokalitet)
Natura 2000-planen for Store Vildmose  Om naturen i mosen 
Store Vildmose - Naturpleje Om naturpleje i mosen
Egnssamlingen i Saltum Om  "Livet i Hvetbo Herred" i  det 19. og 20. århundrede
Vildmosemuseet i Brønderslev Om Store Vildmoses historie - om mose- og landbrug, nedstyrtninger i mosen under 2. verdenskrig, handel og håndværk
www.storevildmosekartofler.dk Kartoffelproduktion i mosen
Vildmoseporten Informationscenter, arangementer og guidede ture om mosens natur, kultur og historie
Helhedsplan for Jammerbugt Kommune Uddybende information om Store Vildmoses kultur og natur