Moseområderne omkring Moseby og Pandrup

Pandrup og Moseby er omgivet af moseområder næsten hele vejen rundt: Sandmosen, Koldmosen, Lundergaardsmose, Udholm mose, Store Vildmose m.fl. Moserne udgør idag en spændende natur med et varieret dyre og planteliv. Tidligere var moserne stærkt præget af sandflugt men samtidig områder, hvor folk hentede deres brændsel i form af tørv.

Sydvest for Moseby finder du rastepladser med borde, bænke og infotavler. Herfra kan du finde ud på de afmærkede stier i området. Moserne plejes nænsomt for at undgå total tilgroning. Ved rolig adfærd kan man opleve det rige plante- og dyreliv i området. Bl.a. kan her opleves nogle af de flotte rovfugle såsom duehøg, mosehornugle, skovhornugle, rørhøg og blå kærhøg. Planten djævelsbid findes også sammen med et stort antal plantearter tilknyttet mosens sure og våde vækstforhold. Djævelsbid er værtsplante for den truede sommerfugl hedepletvinge, som kan observeres i flyvetiden i starten af juni.

 

Udholm Aktivitetsområde 

På Pitagervej 2 i Sandmosen syd for Rødhusvej ligger den tidligere genbrugsplads. Her vil Udholm Aktivitetsområde blive taget i brug i 2019 af en række foreninger, se nedenfor. 

 

Mange foreninger bruger Sandmose og Koldmosen til aktiviteter i naturen 

 

FDF-Pandrup har en spejderhytte i Sandmosen syd for Rødhusvej (nr. 185). 
Moseby Jagtforening har klubhus og flugtskydningsbaner i Koldmosen nord for Rødhusvej (nr. 228)
Moselauget har lokaler i Udholm Aktivitetsområde på Pitagervej, hvor der etableres en smalsporet demonstrationsbane til kørsel med tørv. Moselauget arrangerer hver sommer egnsspil med historiske skuespil om tørvegraverne og deres liv i mosen
Bueskytterne i West Vendsyssel Buelaug har ligeledes lokaler og skydebaner i Udholm Aktivitetsområde på Pitagervej
Retrieverklubben i Region Nordjylland vil fra 2019 have Hundetræning i Udholm Aktivitetsområde
Udholm Ridelaug arbejder på at få etableret et sammenhængende system af ridestier med udgangspunkt i Udholm til Sandmosen og Blokhusområdet.