Lien og Fosdalen

Danmarks længste indlandskystskrænt Lien har utallige naturskønne steder fra Svinklovene i vest til Langdalplantage i øst. Fosdalen er måske Liens kendteste område. Igennem de seneste år er Lien med dens dybt nedskårne erosionsdale blevet plejet med græsning for at genetablere den lysåbne natur med heder og overdrev. En række flotte udsigter er blevet skabt i tæt samarbejde mellem kommunen og lodsejerne.

Fosdalen

Fosdalen er en erosionskløft der skærer gennem indlandskystskrænten Lien. Fosdalen er dannet gennem tusinder af år ved vandets erosion af jorden. Fosdalen er genenmskåret af flere sidedale, som alle tørre, men i bunden af Fosdalen løber Vor Frue Kilde, der er med til at gøre Fosdalen til et fredfyldt og stille sted.

Fosdalen rummer et rigt og varieret insektliv, hvorfor der også er mange sommerfugle, ligesom Fosdalen også har et meget rigt fugleliv.

Fosdalen blevet fredet i 1902 som den første arealfredning i Jammerbugt Kommune.

Fosdalen er i 2018 sammen med Svinkløv udvalgt til Danmarks nye naturkanon

Lien

I dag er hele området med Lien, Underlien, Fosdalen og Sandmosen fredet, se kort over fredninger, og der er offentlig adgang, så alle kan opleve natur, geologi og landskab omkring de mange erosionskløfter, der krydser den gamle kystskrænt - Hammersdal, Hødal, Dybdal, Hjuldal, Nøddedal og Langdal. Det flade forland ud til Jammerbugten har været et populært fritidsmiljø siden 1920’erne, hvor de første sommerhuse på egnen blev bygget. De ældste sommerhuse fra 1920’erne og 1930’erne er murede med stråtag og ligger i klitlandskabet tæt ved havet.

Kom ud og gå

En ny vandrerute er etableret mellem Tranum og Fosdalen, se kort

Hærvejen og Nordsøruten forløber langs toppen af Lien-skrænten med mulighed for også at vælge en mindre anstrengende rute nedenfor skrænten på Underlien. Du vil her passere en del af de afgræssede naturplejeområder. Turen kan også gås som en rundtur enten fra rastepladsen på Hjortdalvej eller fra Slettestrandvej ved p-pladsen på vej ned over Lien.

Skal turen gås i Fosdalen kan det anbefales at begynde ovenfor dalen ved Lerup Kirke og gå ned gennem Fosdalen. Alternativt er der også parkeringsmuligheder for foden af Fosdalen, og knapt 100 meter derfra går en trappe op til en fantastisk udsigt over Jammerbugten og Underlien. Nordsøruten og hærvejen passerer ad samme sti, se kort.

Værd at vide:

Store dele af Lien-skrænten er udpeget til Natura 2000-område, og der foregår naturpleje flere steder. 

Neden for Fosdalen ligger Naturcenter Fosdalen.

Naturstyrelsens turguide til Fosdalen

Danmarks længste kystskrænt - gennemskåret af kløfter

Naturplejet areal på LienPurpurgøgeurt op Lien

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand & Natur
Marianne Fisker
Tlf. direkte: 72 57 77 36
mkf@jammerbugt.dk

Kontakt

Vækst og Udvikllngsforvaltningen

Team Vand og Natur
Gunnar Hansen
Tlf. direkte: 72 57 78 46
jog@jammerbugt.dk

Helhedsplanen

Fosdal

Adgangsregler til naturen

Regler for adgang i naturen, Naturstyrelsen