Klim Bjerg

Jammerbugt Kommune og Klim Landsbyforening er gået sammen om at udbygge og skabe et sammenhængende stisystem mellem Klim Bjerg, Klim Kalkovn og Klim Kalkbrud. Der er opsat skilte og info-tavler, og stierne har fået navn efter personer, der har arbejdet i skoven.

Hvis du følger stierne i området vil du med din mobiltelefon kunne aflæse skilte med QR-kode og få livshistorierne for en række skovarbejdere, som har arbejdet i Klim Skov. 

Klim Bjerg ligger på en kridtaflejring, som er ca. 65 millioner år gammel. Du kan være heldig at finde fossiler i kridtet.  I stenalderen var Klim Bjerg en ø i havet, i lighed med de øvrige højtliggende landskaber i Han Herred og Thy. Det højeste punkt ligger i dag 31 meter over havet.

Fra Klim Bjerg har du mod nord udsigt over nogle af Danmarks største parabelklitter.

I den sydlige del af Klim Bjerg er der et afgræsset overdrev med en spændende artsrig vegetation, bl.a. med en stor bestand af nikkende kobjælde.

Kontakt

Vækst og Udvikllngsforvaltningen

Team Vand og Natur
Gunnar Hansen
Tlf. direkte: 72 57 78 46
jog@jammerbugt.dk

Helhedsplanen

klim Bjerg

Vandreruter på Klim Bjerg

Klim Bjerg