Hingelbjerge

Hingelbjerge er kommunens højeste punkt med en fantastisk udsigt til både Limfjorden og Jammerbugten. Geologisk er Hingelbjerge en issøbakke, dannet under sidste istid. I stenalderen var der udsigt til hav hele vejen rundt, da Hingelbjerg ligger på en bakkeø , som dengang var omgivet af hav. Vandreruten Nordsøstien går igennem det fredede, stærkt kuperede område med mange gravhøje og græssende dyr. Navnet er i øvrigt beslægtet med det islandske hengilberg, som betyder "brat bjerg".

Fredningen, der omfatter 125 ha hede, krat, mose og lidt dyrket jord, ligger ca. 5 km nordøst for Fjerritslev. I området er der 36 fredede fortidsminder, som omfatter både højtliggende storhøje og lavereliggende småhøje. Gravhøjen Nordbjerg ligger 83 meter over havets overflade. 

Kom ud og gå

Der er flere afmærkede ruter på Hingelbjerge, hvor bl.a. Nordsøstien passerer igennem.

Kulturmiljøerne og naturen omkring Hingelbjerge er beskrevet i Helhedsplanen for Jammerbugt Kommune og du kan læse mere om geologi og forhistorie på dette link