Skov

Naturstyrelsen administrerer de love, der sætter rammerne for hele det danske skovbrug. De statsejede skove og naturområder forvaltes af Naturstyrelsens lokale enheder.

Skovrejsning

Hvis du ønsker at etablere skov på et areal større end 0,5 ha, skal du enten anmelde eller ansøge kommunen forinden. Læs mere om etablering af skov på landbrugsjord på NaturEhvervsstyrelsens hjemmeside

Tilskud til privat skovrejsning

Ejere af landbrugsjord og skovarealer kan søge tilskud til blandt andet rejsning af ny skov og plantning af træer efter storm. Naturstyrelsen administrerer tilskudsordningerne. Se flere informationer om skov og skovrejsning på Naturstyrelsens hjemmeside.

Kontakt - Skov

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand og Natur
Henrik Damsgaard
Tlf. direkte: 72 57 73 45
hed@jammerbugt.dk

Link

NaturErhvervsstyrelsen

Skovbrug
Etablering af skov på landbrugsjord