På trampetur i fortiden – indvielse af skolespor ved Haverslev Kirke

Trekronerskolen etablerede i 2015 et skolespor ved Haverslev Kirke i samarbejde med projektet Fælles om fortiden, Jammerbugt Kommune. Sporet blev indviet den 15. juni, hvor borgmester Mogens Gade sammen med elever, lærere og børnehavebørn klippede snoren.

Der er meget at opleve på det nye skolespor, der ligger med en smuk udsigt over Limfjorden og ud over en række med gravhøje samt en gammel kirkesti også byder på et lille skovstykke. Sporet er etableret og formidlet af lærere og elever på Trekronerskolen.

Historisk set fungerede bronzealderens gravhøje som pejlemærker for de vejfarende, som de ligger højt på bakkedragene synlige fra nær og fjern. Og mange steder fulgte de lokale vejspor også rækker af gravhøje. Nu har vi så igen mulighed for at gå langs en række af gravhøje, og da trampespor jo netop bliver formet af de fødder, der går det, håber vi, at mange vil trampe det nye spor sammen med os.

Sporet er etableret i samarbejde med projektet "Spor i Landskabet", se link. Lokal kontakt til projektet: Bjarne B. Jørgensen tlf. 60675121.

Fælles om fortiden

Fælles som fortiden er et projekt under Jammerbugt Kommune, der i samarbejde med frivillige og lodsejere plejer nogle af de mange fortidsminder, vi har i Jammerbugt, se link.

 

Projektet støttes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Projektet støttes af Region Nordjylland

Friluftsrådet støtter projektet

Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne: "Danmark og EU investerer i landdistrikterne".