Jordfordeling mellem Bulbjerg og Slette Strand

Omfordeling af jord skal skabe bedre rammebetingelser for landbruget. Øvrige kollektive effekter afledt af en jordfordeling kan være sammenhængende natur, landdistriktsudvikling, turisme, friluftsliv, øget bosætning m.m. Pilotprojektet skal sammen med to tilsvarende projekter i Skive og Ringkøbing-Skjern kommuner anvise nye veje i bedre brug af det åbne land gennem en multifunktionel jordfordeling, hvor alle arealinteresser i lokalområderne søges til tilgodeset. Udgifterne til eksterne konsulenter, der skal gennemføre jordfordelingen, tilføres af Realdania.

Jordfordelingen gennemføres med nogle bestemt mål for øje. F.eks. bedre arrondering af marker, bedre muligheder for naturpleje, bevaring af områdets store indlandsklitter, hensyn til jagt, gode rekreative muligheder for fastboende og turister og forbedrede muligheder for at leve i og af områdets ressourcer og stedbundne potentialer. Her er det kommunens rolle at sikre, at der kommer mange forskellige interesser frem, og at jordfordelingen kommer til at tilgodese flere behov og en positiv udvikling generelt.

Den 5. september 2016 besøgte Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen projektområdet i Jammerbugt Kommune.

Den 22. juni 2016 besøgte Collective Impact-parterne projektet i Jammerbugt Kommune.

Den 28. april 2016 blev et indledende møde med orientering og diskussion af projektet afholdt for lodsejere i området.

”Vi er glade for, at Jammerbugt Kommune er udvalgt til at afprøve multifunktionel jordfordeling som et redskab til at opnå samfundsgevinster til gavn for landmænd og lokalsamfund.” udtaler formændene for Teknik- og Miljøudvalget Jens Christian Golding og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Helle Bak Andreasen samstemmende.

Yderligere informationer kan findes via nedenstående links:

Miljø- og Fødevareminister, Esben Lunde Larsen, besøgte d. 5. september 2016 Jammerbugt Kommune

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand og Natur

Projektleder Marianne Fisker
Tlf. direkte: 72 57 77 36
mkf@jammerbugt.dk

Orbicon

Jordfordelingsplanlægger Niels Otto Haldrup

NIHA@orbicon.dk, tlf 30595507 

Fotos

Claus Bjørn Larsen

Seneste nationale nyt

Jordfordeling som redskab  

Klik på "Seneste nyt" på hjemmesiden for  collectiveimpact.dk og læs artikler og debat om jordfordeling som redskab til at opfylde mange funktioner i det åbne land.