Barometre for daginstitutionerne

På denne side kan du se de samlede barometre for daginstitutionerne. Der er således ét for daginstitutionernes CO2 udslip pr. opvarmet m2, ét for elforbruget pr. opvarmet m2 og ét for varmeforbruget pr. opvarmet m2.

El

På nedenstående billede kan du se det samlede barometer for elforbruget pr. opvarmet m2 for daginstitutionerne.

Som det ses, har nogle af daginstitutionerne først fået deres forbrug med fra 2009. Dette skyldes, at det først i 2009 er lykkedes at separere deres forbrug fra skolernes. Grøftekanten har øget deres forbrug væsentligt. Dette skyldes, at der er medtaget to bygninger i 2009, men kun én i 2008.

billede af El M2 Dagsinst1 

Varme

På nedenstående billede kan du se det samlede barometer for varmeforbruget pr. opvarmet m2 for daginstitutionerne.
Som det ses, har nogle af daginstitutionerne først fået deres forbrug med fra 2009. Dette skyldes, at det først i 2009 er lykkedes at separere deres forbrug fra skolernes. Grøftekanten har øget deres forbrug væsentligt. Dette skyldes, at der er medtaget to bygninger i 2009, men kun én i 2008.

Billede af Varme Dagsinstitution 

CO2

På nedenstående billede kan du se det samlede barometer for CO2 udslippet pr. opvarmet m2 for daginstitutionerne.
Som det ses, har nogle af daginstitutionerne først fået deres forbrug med fra 2009. Dette skyldes, at det først i 2009 er lykkedes at separere deres forbrug fra skolernes.

Billede af Co2 Barometer daginstitutioner