Kommunale institutioner

Første fase i Projekt Praktisk Miljøledelse omhandlende de kommunale institutioner (folkeskoler og daginstitutioner), blev startet op ultimo 2009. Målet var at sætte systematisk fokus på ressourceforbruget.

Projektet indebar, at der blev afholdt møder med samtlige folkeskoler og daginstitutioner i Jammerbugt Kommune. Møderne blev afholdt i foråret 2010.

Til møderne blev der oprettet et stamblad til hver institution, med plads til at notere status og fremtidige planer og mål i 4 temabokse (forbrug og klima, affald, grønne indkøb og sund mad). I en 5. boks er der gjort plads til at skrive punkter til en miljøplan for den pågældende institution. Desuden indeholder stambladet resultatet af den energimærkning som alle kommunale bygninger over 60 m2 har fået foretaget. De energibesparende forslag, der har en tilbagebetalingstid på indtil 5 år, som kommunerne har en lovmæssig forpligtelse til at få gennemført, er ligeledes oplistet. Stambladet indeholder derudover institutionens el- og varmeforbrug, samt den afstedkomne CO2 udledning i 2008.

Der er efterfølgende udarbejdet ét samlet CO2 barometer for daginstitutionerne og ét for skolerne. På samme måde er der lavet ét for deres elforbrug pr. m2 og ét for deres varmeforbrug pr. m2. Stambladene og barometrene ligger nu på kommunens hjemmeside.

Du kan se stamblade ved at klikke her.

Du kan se barometrene for daginstitutionerne ved at klikke her.

Du kan se barometrene for folkeskolerne ved at klikke her.

Konklusionerne og de fremtidige handlinger i projektet om praktisk miljøledelse er samlet i Klima- og Miljøredegørelsen for institutionerne.

Link til Klima- og miljøredegørelse for institutionerne

En af effekterne af besøgsrunden på institutionerne blev, at 14 institutioner påbegyndte papirsortering. Derudover fik 11 institutioner en kompostbeholder og kompostorm gratis, og begyndte således at sortere det organiske affald fra dagrenovationen.

Desuden blev samtlige institutioner oprettet i kommunens energistyringsprogram "Min Energi". Her er det muligt at indberette og dermed følge forbruget måned for måned, og ligeledes sammenligne forbruget fra år til år. Energistyringsprogrammet benyttes også i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens årlige CO2-regnskab. Det bygger bl.a. på data fra de kommunale bygninger.

En undersøgelse af status på institutionerne i 2012, viste, at der er fokus på energiforbruget og –vanerne. Således er der f.eks. fokus på brugen af tørretumbler, antal køle/fryseskabe i institutionen, men også på at slukke for lyset, lukke døren mv. Børnene inddrages også. Således er der flere institutioner, der har fået hejst det grønne flag, og institutioner der har haft et tema om affaldssortering i læreplanen. Der er endvidere flere institutioner, der har fået fokus på grønne indkøb.

Fremover skal der hvert år udarbejdes en rapport for institutionerne med status for indeværende år, samt handlingsplan for det kommende år.