Co2 - regnskab

Det er nu 7. år, at Jammerbugt Kommune har udarbejdet et CO2-regnskab for kommunen som virksomhed.

CO2-regnskabet viser, at der fra 2013 til 2014 er sket et fald på 0,3 %. Siden basisåret (2008) har Jammerbugt Kommune mindsket CO2-udledningen med 15,8 %, dvs. at Jammerbugt Kommune overholder aftalen med Danmarks Naturfredningsforening. Kommunens CO2-udslip blev øget fra 2008 til 2010, men faldt fra 2010 til 2014. Såfremt de 2 %, som aftalen lyder på, indekseres, skulle Jammerbugt Kommune mindst have sparet 11,4 % siden basisåret. Der er som nævnt sparet 15,8 %, hvilket bevirker, at kommunen stadig overholder aftalen.

De kommunale bygninger, tekniske anlæg og vejbelysning stod i 2014 for en udledning på ca. 5.518 ton CO2. Derudover havde kommunen en CO2-udledning fra kørsel på 735,6 ton CO2. I alt udledte Jammerbugt Kommune som virksomhed 6.253,8 ton CO2 i 2014, hvilket pr. ansat i kommunen svarer til 2.836,3 kg. CO2. Pr. indbygger svarer det til 188,1 kg. CO2. Varmeforbruget i de kommunale bygninger er siden 2013 steget med 4 %.
Elforbruget er faldet med 3 %. Det er administrationsbygninger, skoler, specialinstitutioner, kulturinstitutioner og andre kommunale bygninger, der har øget deres varmeforbrug. For elforbrugets vedkommende, er det følgende type bygninger, der har nedbragt deres forbrug;

Administrationsbygninger, daginstitutioner, ældrepleje, kulturinstitutioner, idrætsanlæg, materielgårde, genbrugspladser samt andre kommunale bygninger. Det skal bemærkes, at bygningskategorien "Skoler" har øget CO2-udslippet med 3 %, hvilket hovedsageligt skyldes skolereformen. Da skolereformen kun har haft indvirken i 5 måneder, forventes deres forbrug at stige yderligere i 2015.

CO2 regnskab 2008
CO2 regnskab 2009
CO2 regnskab 2010
CO2 regnskab 2011 og 2012
CO2 regnskab 2014

Alle regnskaber er i pdf-filer.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Ejendomscenter Jammerbugt
Arendse Dahlstrøm-Kronborg
Tlf. direkte: 72 57 76 68
ada@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader