Vandværker

Der er 59 vandværker og fordelingsvandværker i Jammerbugt Kommune. På kommunes kort kan du se, hvor din ejendom får vand fra.

Se hvilken vandforsyning din ejendom får vand fraProblemer med dit drikkevand

Konstaterer du brud på vandledningen, har du farvet vand, mangler du vand eller lign., skal du kontakte din vandforsyning.

Tilslutning til vandværk

Ønsker du tilslutning til et alment vandværk, skal du kontakte vandforsyningen i dit område.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.d

Vand - Grundvand
grundvand@jammerbugt.dk