Badevandsprofiler

Som noget nyt skal alle badestrande i EU have en badevandsprofil.

Badevandsprofiler er beskrivelser af badeområderne, både med hensyn til omgivelserne og med hensyn til sundhedsmæssige risikofaktorer, samt foranstaltninger til sikring af de badendes sundhed.

En badevandsprofil skal blandt andet bestå af:

  • en beskrivelse af de fysiske, geografiske og hydrologiske egenskaber ved badevandet og ved andet overfladevand i tilstrømningsområdet, der kan være kilde til forurening.
  • en liste over og vurdering af årsagerne til forurening, der kan påvirke badevandet og skade de badendes sundhed.
  • en vurdering af risikoen for opblomstring af blågrønalger (cyanobakterier) og andre algetyper.
  • en beskrivelse af foranstaltninger til afhjælpning af eventuelle problemer med badevandskvaliteten.
  • en klassifikation af badevandet.

Jammerbugt Kommune har i foråret 2011 udarbejdet badevandsprofiler for de 9 strande i kommunen. Badevandsprofilerne for strandene er samlet i 3 badevandsprofiler.

Se badevandsprofiler for Jammerbugt Kommune - filerne er i pdf.

Link til Badevandsprofil for Ejstrup, Tranum og Slette Strand

Link til Badevandsprofil for Grønhøj, Saltum, Blokhus og Rødhus Strand

Link til Badevandsprofil for Svinkløv og Klim Strand

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand & Natur
Charlotte Christensen
Tlf. direkte: 72 57 73 47
Mobil: 41912347
chc@jammerbugt.dk