Landdistrikt

Jammerbugt Kommunes landdistriktspolitik skal bl.a. medvirke til at styrke nærdemokratiet og samspillet mellem borgere, forvaltning og politikere.

Landdistrik i Jammerbugt Kommune har dens egen hjemmeside - landdistrikt.jammerbugt.dk - hvorpå du finder alverdens indenfor landdistriktpolitik og kommunens målrettethed mod at sikre, at kommunen er et godt sted at bo, vokse op og besøge. 

hjemmesiden finder du bl.a information om:

 • Landdistriktsudvalget
 • Landdistriktsrådet
 • Vision og mål
 • Søg støtte
 • Ansøgningsrunder
 • Ansøgningsskemaer
 • Dagsordener og referater fra møder
 • Lokalområderne

Læs derudover om, hvordan du søger penge til projekter:
Jammerbugt Kommune efterlyser spændende projekter, som kan være med til at gøre vores kommune til et endnu mere attraktivt sted at bo. Projekterne skal være med til at indfri nogle af de visioner og målsætninger, som fremgår af Jammerbugt Kommunes Landdistriktspolitik og Kultur- og Fritidspolitik, for at kunne opnå støtte. Derudover lægger vi vægt på følgende forhold:

 • Lokalt engagement – er engagementet i projektet bredt forankret i lokalsamfundet /bidrager projektet til at styrke sammenholdet og engagere borgerne lokalt?
 • Offentlig tilgængelighed - kommer projektet andre end en snæver kreds til gode?
 • Medfinansiering – bidrager ansøger med finansiering (evt. i form af eget arbejde eller midler fra andre puljer?).

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Udviklingskonsulent
Lars Haagensen
Tlf. direkte: 72 57 74 54
Mobil: 41 91 24 54
lah@jammerbugt.dk