Jagttegn

For at gå på jagt i Danmark skal du have et gyldigt dansk jagttegn. Det får du ved at bestå en jagtprøve, som Naturstyrelsen udbyder.

Hvordan får jeg et jagttegn?

Du kan erhverve dig et jagttegn, hvis du er fyldt 16 år og samtidig har overstået et særligt våbenkursus, som er en forudsætning for at kunne gå op til Naturstyrelsens jagtprøve. Danmarks Jægerforbund og de fleste af landets aftenskoler afholder kurser, der dækker de kvalifikationer, du skal have for at bestå jagtprøven.

Det koster 535 kr. (2016) at få et jagttegn, og det skal ifølge loven fornys hvert år. Du skal betale for fornyelsen af dit jagttegn og tilmelde dig jagtprøven digitalt. Det gør du ved at bruge den digitale selvbetjening 'Mit jagttegn'.

Indberetning af vildtudbytte

Du skal indberette dit vildtudbytte for det foregående jagtår, før du kan få fornyet dit jagttegn - også i de tilfælde, hvor du ikke har været på jagt eller ikke har nedlagt noget.

Har du ikke indløst jagttegn for det seneste jagtår, eller er det flere år siden, at du har indløst jagttegn, kan du dog uden videre få et jagttegn.

Du skal bruge selvbetjeningen 'Mit jagttegn', når du skal indberette dit vildtudbytte.

Læs mere på Naturstyrelsens sider om jagt.

Jagtprøve

Du kan tage en jagtprøve i Danmark to gange om året - henholdsvis i foråret og efteråret. Sidste frist for at blive indstillet til prøven af en våbenkursuslærer falder den 14. februar for forårsprøven og den 18. juli for efterårsprøven. Det koster 215 kr. (2016) i gebyr at tilmelde sig prøven.

Du kan bruge selvbetjeningen 'Mit jagttegn', når du skal tilmelde dig jagtprøven.

Gæstejagttegn - midlertidigt jagttegn for udlændinge

Udlændinge, der vil på jagt i Danmark, kan søge om at få et midlertidigt, dansk jagttegn, hvis de har et gyldigt jagttegn med sig fra hjemlandet.

Ekspeditionstiden af det midlertidige jagttegn kan vare op til tre uger...