Jagttegn

For at gå på jagt i Danmark skal du have et gyldigt dansk jagttegn. Det får du ved at bestå en jagtprøve, som Naturstyrelsen udbyder.

Jagtprøve

For at få jagttegn i Danmark, skal du bestå en teoretisk og en praktisk prøve efterfulgt af en haglskydeprøve. Du kan gå til prøve, når du er 15 år.

Danmarks Jægerforbund og de fleste af landets aftenskoler tilbyder kurser, der dækker de kvalifikationer, du skal have for at bestå jagtprøven.

Du kan tage jagtprøve i Danmark to gange om året - henholdsvis i foråret og efteråret. Sidste frist for at blive indstillet til prøven af en jagttegnskursuslærer falder den 14. februar for forårsprøven og den 18. juli for efterårsprøven. Det koster 310 kr. (2018) i gebyr at tilmelde sig prøven.

Du skal bruge selvbetjeningen 'Mit jagttegn', når du skal betale og tilmelde dig jagtprøven. På styrelsens hjemmeside kan du læse mere om jagtprøver.

Hvordan fornyer jeg mit jagttegn?

Det koster 535 kr. (2017) at få og forny et jagttegn, og det gælder et år.

Inden du fornyr dit jagttegn, skal du indberette dit jagtudbytte i det forløbne år.

Du skal betale digitalt. Det gør du ved at bruge den digitale selvbetjening 'Mit jagttegn'.

Hvis du er fritaget for digital selvbetjening, får du i begyndelsen af marts måned tilsendt betalingsoplysninger til jagttegn med posten.

Indberetning af vildtudbytte

Du skal indberette dit vildtudbytte for det foregående jagtår, før du kan få fornyet dit jagttegn - også i de tilfælde, hvor du ikke har været på jagt eller ikke har nedlagt noget.

Har du ikke indløst jagttegn for det seneste jagtår, eller er det flere år siden, at du har indløst jagttegn, kan du dog uden videre få et jagttegn.

Du skal bruge selvbetjeningen 'Mit jagttegn', når du skal indberette dit vildtudbytte.

Læs mere på Miljøstyrelsens sider om jagt.

Gæstejagttegn - midlertidigt jagttegn for udlændinge

Udlændinge, der vil på jagt i Danmark, kan søge om at få et midlertidigt, dansk jagttegn, hvis de har et gyldigt jagttegn med sig fra hjemlandet.

Ekspeditionstiden af det midlertidige jagttegn kan vare op til fire uger.