Tilskud til kurser

Foreninger godkendt af Jammerbugt Kommune kan få tilskud til uddannelse af ledere, trænere og instruktører.

Tilskuddet
Tilskud fordeles ud fra en pulje fastlagt af Folkeoplysningsudvalget. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 1.500 kr. pr. år pr. person og gives uanset personens bopælskommune. Tilskuddet gives til dokumenterede udgifter til kursusafgift, opholds- og rejseudgifter.

Regler:
Samme person kan dog godt deltage i flere kurser, blot dette stadig ikke overstiger 1.500 kr. Er pågældende leder, træner eller instruktør i flere foreninger, kan tilskud opnås med maksimalt 1.500 kr. for hver forening

Ansøgning
For at søge tilskud skal der sendes dokumentation for udgifter (kopier af bilag) til Jammerbugt Kommune på mailadressen hel@jammerbugt.dk eller adressen Toftevej 43, 9440 Aabybro, att. Fritid.

Tidsfrister
Tilskuddet gives efter, kurserne er afholdt, idet der ansøges bagudrettet for ét år ad gangen. Ansøgninger skal være forvaltningen i hænde senest den 1. oktober.

OBS!

  • Hvis den samlede sum af ansøgt støtte overstiger rammen for den fastsatte pulje, reguleres tilskuddets størrelse forholdsvist
  • Før kommunen ansøges om tilskud, skal foreningen have ansøgt andre relevante tilskudsmuligheder.

 

Kontakt

Kultur og Fritid
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77

Afdelingsleder
Noël Mignon
Tlf. direkte: 41 91 20 09
nmi@jammerbugt.dk

Fritidskonsulent 
Nadia Tind Pedersen
Tlf. direkte: 72 57 70 64
ntp@jammerbugt.dk

Administrativ medarbejder
Helle Harlund
Tlf. direkte: 72 57 70 74
hel@jammerbugt.dk