Tilskud til privat pasning

Som et alternativ til kommunale dagtilbud ydes tilskud til privat børnepasning for børn i aldersgruppen 24 uger til den måned barnet fylder 2 år og 10 måneder

Søg om tilskud til privat pasning (pdf)


Hent folder med information om tilskud til privat pasning (pdf

Forældrene kan indgå en aftale med en privat børnepasser eller forældrene kan ansætte en børnepasser.

Jammerbugt Kommune udbetaler max. 75 % af udgiften til børnepasning, dog højest: 

Tilskud 2018:

over 32 timer                                 5.248 kr. pr. måned i 12 måneder.

32 timer og derunder                      3.499 kr. pr. måned

 

Jammerbugt Kommune godkender de private pasningsordninger og fører tilsyn 2 gange årligt.

Pladsanvisningen visiterer ikke til de private børnepassere. 

 

Kontakt

Børne- og Familieforvaltningen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 77 77
bk@jammerbugt.dk

Pladsanvisningen
Teamleder Ellen Matthäi