Kombinationstilbud

Der er mulighed for at kombinere en deltidsplads i et dagtilbud med et tilskud til fleksibel pasning. Kombinationstilbud kan tilbydes forældre med et dokumenteret arbejdsmæssigt pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit.

For mere information kan du henvende dig til Ellen Matthäi på e-mail emt@jammerbugt.dk

Kontakt

Børne- og Familieforvaltningen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 77 77
bk@jammerbugt.dk

Pladsanvisningen
Teamleder Ellen Matthäi