Masterplan for Aabybro

Kommunalbestyrelsen ønsker at få et godt grundlag for de kommende års byudvikling i Aabybro. Derfor er der udarbejdet en masterplan, som kan anvendes af forvaltningen i forbindelse med den fremtidige planlægning af Aabybro.

 

Målet er, at værktøjet skal bidrage til at kvalificere de fremtidige rammer for Aabybro i Helhedsplan 2013, og dermed skabe grundlaget for bedre lokalplaner og i sidste ende en bedre by.

Masterplanen er udarbejdet efter en metode, der opbygger planen i 5 afsnit:

1) Kontekstanalyse - Identifikation af de overordnede linjer i oplandet, som har direkte fysisk indvirkning på byens udformning og beliggenhed.

2) Værdikortlægning - Registrering af byens fysiske forhold såsom bebyggelse, infrastruktur, historie, funktioner mv.

3) Byens Billede - Opsummering af kontekstanalyse og værdikortlægning. Kortlægning af karakteristiske træk og identifikation af byens potentialer og udfordringer.

4) Planprincipper - Beskrivelse af væsentlige fysiske forhold, som har betydning for et bykvarter. Planprincipper beskriver hvilken tilstand man skal arbejde hen imod i planlægningen.

5) Centerplan - Analyse af byens centerområde herunder infrastruktur, handelsliv og skole/hal. Denne del færdiggøres efter der er truffet politisk beslutning om fremtidig udbygning af Aabybro Skole.

 

Dokumenter

Masterplan for Aabybro

Noter fra borgermødet den 16. november 2011


Processen


Borgermøde den 16. november 2011

Offentlig debat frem til 1. december 2011

Politisk vedtagelse januar 2012.

 

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Plan
Teamleder
Kell Agerbo
Tlf. direkte: 72 57 76 41
kag@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader