Kommuneplantillæg nr. 27, Haldagervej, Biersted

Borgermøde - Kommuneplantillæg nr. 27 - Boliger og erhverv ved Haldagervej, Biersted

Referat af borgermøde
Jammerbugt kommune har afholdt borgermøde om placering af ny købmadsbutik, boliger mv. i Biersted. 

Program for mødet:
Velkomst v/ Udvalgsformand Jens Chr. Golding
Planlægning i Biersted v/ Teamleder Kell Agerbo. Oplægget ses her.
Biersted fremtid v/ Liv i By og Skole og Købmandsgruppen. Oplægget ses her.
Kaffe
Debat

Referat af mødet ses her.

Invitation til borgermøde
Jammerbugt Kommune har besluttet, at igangsætte planlægningen for et område til placering af en ny købmandsbutik, boliger med mere i den sydlige del af Biersted by.
Som opstart afholdes borgermøde på Biersted Skole den 24. november 2015, kl. 19. Se invitation til borgermøde her.