BBR

Her kan du læse om Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bygnings- og Boligregistret (BBR) blev oprettet i 1977 på grundlag af de daværende ejeres oplysninger. Registret er løbende blevet ajourført ved afsluttede byggesager, eller ved ændring efter henvendelse fra ejendommenes ejere.

Det er ejerens ansvar, at oplysningerne i BBR er korrekte.

Bestemmelserne om BBR står i Erhvervs- og Boligstyrelsens Lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002.
Oplysninger til brug for registrets ajourføring skal meddeles kommunen, når:

  • Der er uoverensstemmelse mellem BBR og de faktiske forhold.
  • En bygning eller enhed overgår til anden anvendelse.
  • Bolig- eller erhvervsenheder ned- eller sammenlægges, og når der gennemføres opdeling i ejerlejligheder.

Fejl ved BBR

Hvis du finder en fejl eller mangel på din BBR-ejermeddelelse, kan du påføre dine ændringer på en kopi af BBR-ejermeddelelsen og sende den til Teknik- og Miljøforvaltningen. Se kontaktoplysninger for BBR i højre spalte.

Når dine ændringer er indberettet og registret ajourført, vil du modtage en ny BBR-ejermeddelelse fra kommunen med posten. Du kan også vælge at modtage din BBR-ejermeddelelse i e-Boks - linket finder du her på siden.

Print af BBR

En BBR-ejermeddelelse kan udtrækkes fra Den Offentlige InformationsServer (OIS) helt gratis.

På OIS (linket finder du her på siden) er nogle enkelte oplysninger fra BBR-registeret gjort tilgængelige for offentligheden. Med Digital Signatur kan du endvidere se alle bygningsoplysninger vedrørende ejendommen, såfremt du er ejer af den pågældende ejendom. Udskrift af BBR–ejermeddelelse ("OIS BBR-udskrift") på egen ejendom kræver, at borgeren er logget på som ejer af ejendommen.

I Borgerservice kan du få et print af din BBR-ejermeddelelse mod betaling af gebyr.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

BBR
Pia Bay
Tlf. direkte: 72 57 73 15
pin@jammerbugt.dk

Link

OIS
(Den Offentlige Informationsserver)

Link

e-Boks
(elektronisk postboks)

Link

BBR