Dagrenovation

Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når papir, pap, plast, metal, glas og flasker, haveaffald og farligt affald er sorteret fra.

Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har sorteret fra til genbrug og kompost. 

I beholderen til dagrenovation må du kun komme affald, som ikke kan genanvendes. Papir, pap, plast, metal, glas og flasker, haveaffald og farligt affald må derfor ikke kommes i beholderen.

Ja tak til: Madrester, snavset og våd emballage, vådt affald (der er pakket ind), skarpe genstande (der er pakket ind), mælkekartoner., bagepapir, bleer.

  • Bor du i byen, har du som standard en affaldssæk på 110 liter, som bliver tømt en gang om ugen. 
    Bor du på landet eller i et helårshus i et sommerhusområde, har du som standard en affaldscontainer på 240 liter, som bliver tømt hver 14. dag.

  • Der er mulighed for at vælge affaldscontainere i forskellige størrelser. Når du vælger affaldssæk eller containerstørrelse, skal du være opmærksom på, at der altid skal være plads til dit husholdningsaffald. Hver husstand skal have enten en affaldssæk på 110 liter eller mindst 100 liter containerplads pr. uge. 

  • Affaldsbeholderen ved din bolig skal som udgangspunkt stilles til skel på tømmedagen, hvis du bor i byen. Du kan dog få hentet affaldet inde på din grund, hvis adgangsforholdene er i orden. 

  • Du kan lave kompost af dit grønne køkkenaffald. Komposten kan du bruge som gødning og jorddække i din have. Du kan købe en kompostbeholder gennem os for kun 200,00 kr. inkl. moms og levering. Bestil på vores selvbetjening.

     

Dagrenovation for sommerhuse

Adgangsforhold

Ekstrasække

Affaldsløsninger og tømmedage på din adresse

Selvbetjeningsløsninger for affald

Regulativ for husholdningsaffald