Dagrenovation

Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har sorteret fra til genbrug og kompost.

I beholderen til dagrenovation må du kun komme affald, som ikke kan genanvendes. Papir, karton og pap, glas og flasker, haveaffald og farligt affald må derfor ikke kommes i beholderen.

Ja tak til: Madrester, snavset og våd emballage, vådt affald (der er pakket ind), skarpe genstande (der er pakket ind), mælkekartoner.

Affaldsbeholderen ved din bolig skal som udgangspunkt stilles til skel på tømmedagen, hvis du bor i byen. Du kan dog få hentet affaldet inde på din grund, hvis adgangsforholdene er i orden. 

Adgangsforhold

Ekstrasække

Affaldsløsninger og tømmedage på din adresse.

Selvbetjeningsløsninger for affald.

Affaldsregulativ for husholdningsaffald

 

Dagrenovation for boliger

Du finder affaldshåndbogen for boliger til højre.

Dagrenovation for sommerhuse

Du finder affaldshåndbogen for sommerhuse længere nede på siden. Bestemmelserne for sommerhusene er afhængig af, om sommerhuset ligger i sommerhusområde, byområde eller i landområde.

Ekstrasække

Hvis du en gang imellem har mere affald, end du har plads til i din beholder, kan du købe en ekstra sæk, du kan stille ud på tømmedagen. En ekstrasæk koster 25 kroner.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Forsyning
Tlf.: 72 57 76 09
affald@jammerbugt.dk