You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Thorup-Klim

På denne side finder du den lokale udviklingsplan for Thorup-Klim.

Om Thorup-Klim

Thorup-Klim omfatter Vester Thorup, Vust og Klim områderne som udgør den vestlige del af kommunen, der støder op til Thisted kommune.

Thorup Klim strækker sig over et stort område, fra Klim der er familiernes samlingssted med hallen, en folkeskole, en friskole og den flotte kalkovn, der er rammen for den årlige påskeudstilling. Videre til Vester Thorup hvor områdets boldklub er beliggende, og en højskole er i sin spæde opstart. Her kan man også kan køre igennem Thorup Klitplantage med de blotlagte parabelklitter ned til Thorupstrand, hvor man kan opleve fiskerkutterne blive trukket i land på den brede sandstrand og følge dagens fangst fra første parket. Helt ude vestpå i området har vi Vust, der ligger ved Lund Fjord og med udsigt til Bulbjerg.

Sammenholdet er stærkt i hele Thorup-Klim området, der er stor opbakning til de lokale foreninger og der arbejdes altid på at bevare og udvikle samarbejdet på tværs af foreningerne med nye projekter og store arrangementer. Vi har dannet et landsbyråd på tværs af alle organisationer, som skal være et bindeled til kommunen.

Vores Vision

Det nedenstående er vigtigt for vores by/lokalområde, og vi vil som borgere, lokalområde og by arbejde for at beholde, forbedre og udvikle disse ting:

Vores lokalsamfund, Thorup-Klim og omegn, vil først og fremmest arbejde for:

Samling omkring og bevarelse af skolerne.

Være et attraktivt bosætningsområde med unikke byggegrunde, sikre skoleveje og masser af liv og arrangementer i lokale foreninger.

Øge markedsføring af området og de mange aktiviteter der foregår.

Arbejde sammen på tværs af foreninger, evt. med henblik på at slå foreningerne sammen.

Vores organisering

Otto Styrbæk er områdets landdistriktsrådsrepræsentant.

Der er etableret et landsbyråd, som på vegne af lokalområdet skal varetage kontakten til kommunen, samt har overtaget arbejdet med projektet Liv i by og skole. Landsbyrådet består af repræsentanter fra de lokale skoler samt folk fra lokalområdet. De mødes en gang om året hvor de opdaterer LUP og uddeler LDR-midler samt taler om hvad der rører sig, og hvordan aktuelle udfordringer skal løses.

Vores handlinger

Ud fra vores fælles definerede vision vil vi som borgere, lokalområde og by arbejde med følgende konkrete handlinger for at nå vores vision:

Prioriterede lokale projekter der er igangsat:

 • Bålhytte ved FDF Spejderhuset
 • Grill– og hyggeplads på det grønne område overfor Thorup Forsamlingshus
 • Legeplads ved Thorup Forsamlingshus
 • Trænere og børnehold i alle aldre
 • Udstykning af flere unikke byggegrunde
 • Attraktive lejeboliger overfor hallen i Klim og i Thorupstrand

Lokale projekter for fremtiden:

 • Fritidsklub for 4-6 kl. efter skole i Klim hallen
 • Spinning hold i motionscenteret i Klim hallen
 • Cykelsti imellem Thorupstrand – Klim Strand og Klim Strand - Klim
 • Vandrehjem ved Thorupstrand
 • Handicapsti ned til vandet samt flere toiletfaciliteter - Thorupstrand
 • Flytbar sauna der kan lejes ud
 • Kystbåd som overnatning
 • Modernisering af klubhus

Vores lokale kontaktperson

Thorup-Klims repræsentant i Landdistriktsrådet

Otto Styrbæk

ottokarin@hotmail.com 

Har du yderligere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte "én indgang til Jammerbugt Kommune":

Lars Haagensen 41 91 24 54 eller lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski 41 91 28 97 eller akv@jammerbugt.dk