You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Jetsmark-området

På denne side finder du den lokale udviklingsplan for Jetsmark-området (Kaas, Moseby og Pandrup).

Om Jetsmark-området

Jetsmark området består af byerne Kaas, Moseby og Pandrup.

Området rummer populære bosætningsbyer med deres gode pendlerafstande til Aalborg samt til Vesterhavet. Der er alle typer af offentlig og privat service i området, især undervisning og daginstitutioner er repræsenteret godt, ligesom området rummer et rigt erhvervsliv og fritidsliv.

Området er fyldt med livsglæde, hvor lokale ildsjæle gør et kæmpe stykke arbejde for et forbedre lokalområdet, hvad end det er det traditionelle hyggelige julebelysning, biografen som er drevet af frivillige, eller det stærke sammentømret foreningsliv, hvor både unge og ældre dyrker sport og fælles interesser.

Vores Vision

Det nedenstående er vigtigt for vores by/lokalområde, og vi vil som borgere, lokalområde og by arbejde for at beholde, forbedre og udvikle disse ting:

Vores lokalsamfund, Jetsmark, vil først og fremmest arbejde for:

At Pandrup, Kaas og Moseby bliver til én enhed med én fælles identitet.

At udvikle erhvervsområderne samt bevare og udvikle handelslivet.

En god infrastruktur med gode cykelstier med gode rekreative muligheder.

At udvikle kulturen og bevare det rige idrætsliv.

Samt at bevare politistationen i nærområdet.

Vores organisering

Julia Wildenhoft Barchow (Kaas), Bettina Jensen (Moseby) og Susanne Larsen Kristiansen (Pandrup) er byernes landdistriktsrådsrepræsentanter.

Jetsmark lokalråd vil gerne koordinere i paraplyen, få tingene til at hænge sammen.

Vores handlinger

Ud fra vores fælles definerede vision vil vi som borgere, lokalområde og by arbejde med følgende konkrete handlinger for at nå vores vision:

Anlæg og byforskønnelse

 • Rambla
 • Stisystemer, som binder byerne sammen
 • Skolegrundene Kaas/Pandrup
 • Toiletfaciliteter - Pandrup Anlæg og hytten ved Mosetoget
 • Elektronisk skiltning
 • Understøttelse af handelslivet - hvilke butikker mangler vi?

Kultur og fritidsaktiviteter

 • Kunst ved Rambla og stier
 • Kunst igennem byerne - start med bytorvene og Rambla
 • Lysfest
 • Hundelegepladser, Moseby "gamle" fodboldanlæg og Kærvangen Kaas eller ved solcelleanlægget
 • Padeltennis

Bosætning

 • Branding af området "Jetsmark i bevægelse"
 • Fjerne dårlige forfaldne bygninger
 • Nye udstykninger
 • Forskellige boformer
 • Byfornyelse af vores midtbyer
 • Busstation og nye ruter

Lokale kontaktpersoner i Jetsmark-området

Jetsmark-områdets repræsentanter i Landdistriktsrådet

Julia Wildenhoft Barchow (Kaas)

juliabarchow@outlook.dk 

31 36 60 64

Bettina Jensen (Moseby)

bettinajensen@email.dk

27 82 48 54

Susanne Larsen Kristiansen (Pandrup)

suk.pandrupkino@gmail.com

40 13 05 21

Har du yderligere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte "én indgang til Jammerbugt Kommune":

Lars Haagensen 41 91 24 54 eller lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski 41 91 28 97 eller akv@jammerbugt.dk