You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Brovst

På denne side finder du den lokale udviklingsplan for Brovst.

Om Brovst

I Brovst er vi glade for at handle. Derfor har vi masser af dagligvarebutikker og en handelsgade, så du kan gøre dine indkøb, uden at køre langt.

Der er faktisk ikke langt til noget i Brovst – en dejlig skov og Limfjorden ligger i nærheden, og de gode naboer bor lige ved siden af.

I Brovst har vi mulighed for at dyrke mange forskellige former for fritidsaktiviteter og har en skole med alle årgange.

I midten af byen ligger desuden den smukke herregård Bratskov, hvor du kan gå til koncerter og udstillinger eller bare nyde den hyggelige bypark med din familie.

Vores Vision

Det nedenstående er vigtigt for vores by/lokalområde, og vi vil som borgere, lokalområde og by arbejde for at beholde, forbedre og udvikle disse ting:

Vores lokalsamfund, Brovst og omegn, vil først og fremmest arbejde for:

Mere liv i byen, gennem øget bosætning og synlighed i bybilledet.

Mere omtale af Brovst i medier og online.

En by i harmoni hvor det hele hænger sammen.

Mere samarbejde mellem foreningerne i byen.

Vores organisering

Maria Anne Appel er byens landdistriktsrepræsentant.

I Brovst har vi dannet ’Vision Brovst’ som er byens netværk, og hovedåren/paraplyorganisationen hvor det hele udspringer fra. En organisation som, med tiden, samler alle foreninger og grupper i byen.

Vores handlinger

Ud fra vores fælles definerede vision vil vi som borgere, lokalområde og by arbejde med følgende konkrete handlinger for at nå vores vision:

Lokale projekter:

 • Forsamlingshus/vandrehjem
 • Skaterbane
 • Renovere anlægget Mølleparken
 • Flere bænke i hele byen og på stier
 • Fokus på stier
 • Mere anvendelse af den nye skov
 • Torvedage med marked evt.
 • Årstidsarrangementer (fx halloween, jul osv.)
 • Hjerteløbere/hjertestartere
 • Gå- og løbegrupper
 • Mountainbikebane
 • Tennisbaner ved hallen
 • Opgradere eksisterende faciliteter i hele byen løbende
 • Flottere blomsterarrangementer/bade ved byens indgange
 • Tunnel ved banestien/cykelstien (Skovsgaard/Brovst) under A11
 • Tunnel ved skolen (alternativt et lyskryds)
 • Et plus to vej på Kirkegade
 • Fortov på Terndrupvej
 • Etablering af sti - ikke nødvendigvis asfalt - på Månevejen
 • Pletten i Gl. Brovst udbygges som samlingspunkt, med multihus, bålhytte eller lignende
 • Aktiviteter i den gamle grusgrav
 • Bedre samarbejde mellem foreninger. Arbejde på at få flere til at deltage og hjælpe. Evt. afholde foreningernes mødedag, med mad og teambuilding
 • Mere skiltning/historie i byen/stier. Skolen kan involveres i at fortælle historier om byen
 • Velkomst-portal ved rundkørsel
 • Forskønnelse af indkørsel til Gl. Brovst
 • Flere byggegrunde samt erhvervsgrunde
 • Fortælle den gode historie om Brovst gennem fx videoannoncering
 • Fokus på bosætning (evt. tilflytterpakker, rabatkuponer)
 • Mere kultur i Brovst, gerne på Bratskov
 • Ny/mere legeplads/legeområde på Brovst Skole
 • Opdatering af områderne på Brovst Skole

Vores lokale kontaktperson

Brovsts repræsentant i Landdistriktsrådet

Maria Anne Appel

Maria-appel@hotmail.com

25 21 72 00

Har du yderligere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte "én indgang til Jammerbugt Kommune":

Lars Haagensen 41 91 24 54 eller lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski 41 91 28 97 eller akv@jammerbugt.dk