You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Birkelse/Ryaa

På denne side finder du den lokale udviklingsplan for Birkelse/Ryaa.

Om Birkelse/Ryaa

Tæt op ad Vendsyssels største å ligger landsbyerne Birkelse og Ryaa.

Lokale ildsjæle har oprettet to skønne naturpladser i lokalområdet.

Birkelse Oplevelsescenter med kanoophalerplads, otte shelters og et fælleshus.

Naturlegepladsen Skipper Klement Plads i Ryaa, hvor historien for alvor har sat sit præg. Landsbyens berømte søn, Skipper Klement, lægger nemlig navn til byens grønne samlingssted.

Begge steder emmer af liv og flere årlige arrangement.

Derudover ligger det knap tusind år gamle Birkelse Hovedgård smukt i landskabet mellem å og skov. Ja, her bliver du med andre ord viklet ind i nordjysk natur og spændende lokalhistorie.

Vores Vision

Det nedenstående er vigtigt for vores by/lokalområde, og vi vil som borgere, lokalområde og by arbejde for at beholde, forbedre og udvikle disse ting:

Vores lokalsamfund, Birkelse/Ryaa vil først og fremmest arbejde for:

At udvikle og ikke bare bevare.

At have fokus på at udvikle den gode infrastruktur.

At være attraktive for børnefamilier.

At være et aktivt lokalsamfund.

At bevare Brugsen og institutionerne.

Vores organisering

Preben Dalgård er byens landdistriktsrådsrepræsentant.

Birkelse/Ryaa's repræsentant i Landdistriktsrådet er den samlende person, som har ansvar for, at informationen fra og til kommunen fungerer.

Der er i Birkelse/Ryaa området oprettet en overordnet styregruppe, kaldet BRIG, som har fokus på det overordnede i området og koordinerer mellem foreningerne.

BRIG består af seks personer og ét fast medlem fra hver af følgende foreninger: Birkelse Idrætsforening, Vedsted Gymnastikforening, Birkelse Borgerforening, Initiativgruppen i Birkelse, Vedsted Friskole, Foreningen Skipper Klement Plads i Ryaa.

Lokalområdets Udviklings Planer (LUP) varetages af BRIG.

Vores handlinger

Ud fra vores fælles definerede vision vil vi som borgere, lokalområde og by arbejde med følgende konkrete handlinger for at nå vores vision:

Prioriterede lokale projekter:

Byudvikling

Byudvikling mellem Aabybro og landsbyen Ryaa

Boliger mellem Birkelse og landsbyen Ryaa

Visualisering

Tovholder: Mariane Andersen fra Initiativgruppen og Preben Dalgaard fra Foreningen Skipper Klement Plads i Ryaa

Videreudvikling af Birkelse Oplevelsescenter

Tovholder: Initiativgruppen

Birkelse Naturfælled

Tovholder: Initiativgruppen

Pumptrack bane

Tovholder: Birkelse Borgerforening

Andre lokale projekter:

Sti-systemer

  • Forbinde sti fra løbebanen til Ulveskov Skole m. lys (igangværende projekt)
  • Cykelsti fra sandmosevej i Ryaa til omfartsvejen
    (det sidste stykke)

Status: Det er politisk besluttet, at der i 2021 bliver anlagt en dobbeltrettet cykelsti fra Sandmosevej til Gl. Vedstedvej.

Tovholdere: Anja og Anders fra Initiativgruppen og Finn Bo Hansen fra Dagli' Brugsens bestyrelse

Derudover arbejdes der i grupper på forskellige sti-projekter i lokalområdet

  • Banestien mellem Birkelse & Ulveskoven (stykket tættest på Birkelse) & området omkring ”Søborg Sø”.
  • Etablering af sti mellem Bindeleddet og Vedsted Kærvej.

Tovholdere: Anja og Anders fra Initiativgruppen og Finn Bo Hansen og Tove Herjlsen fra Dagli' Brugsens bestyrelse

Scene til anvendelse ved byfest, arrangementer i fri luft m.m.

Tovholder: Eventforeningen i Birkelse og LDR-repræsentant Preben Dalgaard

Grillhytte på Skipper Klements Plads i Ryaa

Status: Grillhytten blev opført i maj 2021. Nu mangler der at blive opmuret en grill-ø.

Opføre nyt legehus til de mindre børn, da det gamle legehus er nedslidt og kassabel

Velkomstpakke til tilflyttere

Tovholder: Lone og Mette fra Borgerforeningen

Areal bag kroen

Kommunalt område hvor der tidligere har været en legeplads for børn.

Forslag fra Lene Ottesen om at opsætte bord og bænkesæt. Ingen tovholder på nuværende tidspunkt.

Bevare lokale indkøbsmuligheder

Tovholder: Bestyrelsen i Dagli' Brugsen, Tove Hejlesen

Fastholdelse af busforbindelser

Tovholder: Alles anliggende

Renovering af køkken i forsamlingshus, kælder og klimaskærm

Tovholder: Bestyrelsen i Vedsted Friskole

Oprette Krolfbane på grønt areal bag skolen

Tovholder: Birkelse Borgerforening

Vores lokale kontaktperson

Birkelse/Ryaas repræsentant i Landdistriktsrådet

Preben Dalgård

prebendalgaard@gmail.com

50 88 93 58

Har du yderligere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte "én indgang til Jammerbugt Kommune":

Lars Haagensen 41 91 24 54 eller lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski 41 91 28 97 eller akv@jammerbugt.dk