Selvbetjening

 • Arbejde / Ledighed

  • Borger

   • DP 202H - Ressourceforløbsydelse - Refusion under jobafklaringsforløb

    Ressourceforløbsydelse - Refusion under jobafklaringsforløb

    Gå til selvbetjening
   • Ansøg om befordringsgodtgørelse

    Her kan du søge om befordringsgodtgørelse, når du deltager i virksomhedspraktik, er ansat med løntilskud, går på en ungdomsuddannelse m.m. Dog ikke hvis du er ansat med løntilskud hos private.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøg om ledighedsydelse

    Når du er godkendt til fleksjob, har du ret til ledighedsydelse, indtil du ansættes i fleksjob.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøg om ledighedsydelse ved ferieafholdelse (lov om aktiv socialpolitik § 74e)

    Blanketten anvendes ved ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse efter lov om aktiv socialpolitik § 74e. Ansøgning om ledighedsydelse skal ske inden afholdelse af ferien.

    Gå til selvbetjening
   • Oplysningsskema (Sygemeldt modtager af ledighedsydelse)

    Blanketten udfyldes af sygemeldte modtager af ledighedsydelsen og sendes online til kommunen.

    Gå til selvbetjening
   • 1048

    Kontanthjælp

    • Ansøg om kontanthjælp

     Her kan du ansøge om kontanthjælp, hvis du er under 30 år og har en uddannelse.

     Gå til selvbetjening
    • Ansøg om kontanthjælp, 30+ år

     Her kan du ansøge om kontanthjælp, hvis du er 30 år eller derover.

     Gå til selvbetjening
    • Ansøg om uddannelseshjælp

     Ansøg om uddannelseshjælp, hvis du er under 30 år og ikke har en uddannelse.

     Gå til selvbetjening
   • Sygmeldt

    • Mit sygefravær

     Her kan du ansøge om sygedagpenge og udfylde et såkaldt oplysningsskema til brug for kommunens behandling af din sygefraværssag.

     Gå til selvbetjening
    • DP 207 A Lønmodtagers erklæring om sygedagpenge

     Blanketten er lønmodtagers erklæring om sygedagpenge, når lønmodtager kun delvis eller slet ikke har modtaget sygedagpenge, som denne mener sig berettiget til.

     Gå til selvbetjening
    • DP 211 Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om refusion af løn eller dagpenge under sygdom

     Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om refusion af løn eller dagpenge under sygdom efter sygedagpengelovens § 56.

     Gå til selvbetjening
    • DP 212 Erklæring om raskmelding

     Blanketten bruges af lønmodtagere, a-kasse medlemmer og selvstændige til at raskmelde sig i forbindelse med sygefravær, hvor der har været udbetalt dagpenge og/eller refusion fra kommunen.

     Gå til selvbetjening
   • Ansøg om enkeltydelse

    Du kan ansøge om økonomiske tilskud til en række udgifter.

    Gå til selvbetjening
  • Virksomhed

   • Egen- og revisorererklæring

    Egen- og revisorerklæring – for modtagere af fleksydelse, der driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse efter bekendtgørelse om fleksydelse, § 42

    Gå til selvbetjening
   • Anmodning om udbetaling af løntilskud - % sats af lønnen

    Her kan du som virksomhed anmode om udbetaling af løntilskud - % sats af lønnen.

    Gå til selvbetjening
   • Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud

    Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud - Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 12 (§§ 51-67) eller kapitel 13 eller integrationslovens § 23c

    Gå til selvbetjening
   • Meddelelse om arbejdsophør - udløb af tilskudsperiode (ansættelse med løntilskud)

    Her kan du som virksomhed meddele et arbejdsophør (ansættelse med løntilskud)

    Gå til selvbetjening
   • Erklæring om merbeskæftigelse m.v. og høring af de ansatte forud for ansættelse med løntilskud

    Når virksomheder, institutioner mv. ansætter en ledig med løntilskud, skal en række betingelser være opfyldt. Oplysningerne i denne blanket danner grundlag for jobcenterets vurdering af, om virksomheden opfylder disse betingelser.

    Gå til selvbetjening
   • Erklæring om antal af ansatte og høring af de ansatte ifm. virksomhedspraktik

    Når virksomheder, institutioner mv. opretter en virksomhedspraktik, skal en række betingelser være opfyldt. Oplysningerne i denne blanket danner grundlag for jobcenterets vurdering af, om virksomheden opfylder disse betingelser. Blanketten anvendes også, hvis der er behov for en ny erklæring og høring af medarbejderne

    Gå til selvbetjening
   • Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

    Blanketten anvendes, når en virksomhed ønsker at tilbyde at have ledige i virksomhedspraktik. Blanketten skal afdække, hvilken praktikplads virksomheden kan tilbyde, og om virksomheden opfylder betingelserne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for at få ledige i virksomhedspraktik. Den endelige aftale om virksomhedspraktik indgås mellem virksomheden og det jobcenter, hvor den ledige er tilknyttet

    Gå til selvbetjening
   • Anmodning om udbetaling af tilskud til voksenlærling

    Virksomheden bedes besvare spørgsmålene på blanketten for at lette jobcenterets behandling af anmodningen, jf. retssikkerhedslovens § 11, stk. 1

    Gå til selvbetjening
   • Ansøgning om tilskud til voksenlærling

    Virksomheder, der har indgået en uddannelsesaftale med ”voksne”, kan søge tilskud til lønnen, hvis ansættelsen sker inden for et område, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder. Personen skal være over 25 år og må som udgangspunkt ikke have en uddannelse i forvejen, men der er dog undtagelser.

    Gå til selvbetjening
   • Anmod om bevilling af tilskud til mentorfunktion

    Ansøgning udfyldes af virksomheden eller uddannelsesinstitutionen.

    Gå til selvbetjening
   • Anmodning om udbetaling af tilskud til mentorfunktion

    Anmodningen anvendes i forbindelse med, at en virksomhed/uddannelsesinstitution søger om udbetaling af tilskud til en mentorfunktion samt til udbetaling af

    Gå til selvbetjening
   • DP 206 A Arbejdsgivers erklæring om sygedagpenge

    Denne indberetning anvendes, når arbejdsgiver skal sende erklæring om sygedagpenge.

    Gå til selvbetjening
   • DP 213 - Sygedagpenge, ansøgning om aftale for selvstændig erhvervsdrivende (§ 58a)

    Virksomheden anvender indberetningen når de vil ansøge om aftale og sygedagpenge for selvstændig erhvervsdrivende.

    Gå til selvbetjening
   • Sygedagpengeforsikring til selvstændige

    Denne indberetning bruges af selvstændige ved tilmelding til sygedagpengeforsikring.

    Gå til selvbetjening
 • Bolig / Byggeri / Flytning

  • Adresseoplysninger

   • Navne- og adressebeskyttelse

    Her kan du søge navne- og adressebeskyttelse, så kommunen ikke må udlevere dit navn og adresse.

    Gå til selvbetjening
   • Afmeld navne- og adressebeskyttelse

    Her kan du afmelde din navne- og adressebeskyttelse.

    Gå til selvbetjening
   • Anmeld/Afmeld optagelse i lokal vejviser

    Her kan du enten afmelde eller anmelde en optagelse i den lokal vejviser. Husk at du skal sende blanketten digitalt.

    Gå til selvbetjening
   • Bopælsattest

    Her kan du lave en bopælsattest.

    Gå til selvbetjening
   • Adresseforespørgsel

    Her kan du lave en adresseforespørgsel.

    Gå til selvbetjening
   • Beboerforespørgsel

    Her kan du som ejer eller lejer af en bolig forespørge på antallet af beboere på en bestemt adresse.

    Gå til selvbetjening
  • Beboerindskud

   • Ansøg om Beboerindskud

    Hvis du skal flytte i almen bolig, har du mulighed for at søge om lån til Beboerindskud hos kommunen.

    Gå til selvbetjening
  • Byggeri

   • Ansøg om Byggetilladelse

    Fra 1. januar 2015 skal byggeansøgninger sendes digitalt. Ansøgninger skal indsendes via Byg og Miljø landsdækkende ansøgningsportal.

    Gå til selvbetjening
  • Ejendomsoplysninger

   • Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter mv.

    Her kan du ansøge om lån til betaling af ejendomsskatter og tilslutningsudgifter til fx tilslutning til fjernvarme, kloakanlæg eller lignende, hvor der er tilslutningspligt.

    Gå til selvbetjening
  • Flytning

   • Anmeld flytning

    Flytning til folkeregister og Post Danmark skal anmeldes online på Borger.dk

    Gå til selvbetjening
   • Udrejse, anmeld/Notification of leaving the country

    Flytter du til udlandet i mere end seks måneder, skal du huske at anmelde udrejse til den kommune, du flytter fra. Du kan søge om optagelse på folketingsvalglisten, når dit udlandsophold forventes at vare mindre end to år.

    Gå til selvbetjening
   • Indrejse, anmeld/Arrivals from foreign countries

    Udfyld blanketten for at anmelde om indrejse/flytning til Danmark fra udlandet. Blanketten skal afleveres personligt i kommunen. Pas/billed-id skal medbringes. For borgere uden for Norden skal der også fremvises gyldig opholdstilladelse.

    Gå til selvbetjening
  • Folkeregister

   • Persondataloven

    Her kan du læse om persondataloven og hvad den indeholder.

    Gå til selvbetjening
   • Beskyttelse mod direkte markedsføring (Robinsonlisten)

    Hvis du ikke ønsker at få henvendelser direkte fra erhvervsdrivende i markedsføringsøjemed, kan du få indsat en markering i CPR registeret.

    Gå til selvbetjening
  • Ældre - og handicap/plejeboliger

 • Familie / Børn

  • Børnepasning

   • Ansøg om tilskud til privat pasningsordning

    Privat pasning er en alternativ mulighed for forældre til at vælge anden pasning end kommunale dagtilbud.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøg om økonomisk friplads i dagtilbud

    Her kan du ansøge om økonomisk friplads i pasningstilbud (daginstitution/dagpleje/SFO).

    Gå til selvbetjening
   • Ansøgning om tilskud til privat børnepasning - pdf

    Her kan finde en blanket som du kan bruge når du skal ansøge om tilskud til privat børnepasning.

    Gå til selvbetjening
   • Digital pladsanvisning

    Med den digitale pladsanvisning kan du bl.a. opskrive og udmelde dit barn fra kommunale dagtilbud.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøgning om tilskud til pasning af egne børn

  • Udsatte børn og unge

   • Underret om børn og unge

    Udsatte familier og børn kan få hjælp af kommunen. fx til anbringelse uden for hjemmet. Har du mistanke om vold og børn der mistrives, skal du underrette kommunen.

    Gå til selvbetjening
  • Ægteskab

   • Ægteskabserklæring

    Hvis du vil giftes, skal både du og din partner udfylde en ægteskabserklæring, så kommunen kan undersøge, om I opfylder betingelserne for ægteskab.

    Gå til selvbetjening
   • Omdannelse af registreret partnerskab til ægteskab

   • Ansøgning om tilladelse til at indgå ægteskab (personer under 18 år)

 • Kultur / Fritid

  • Foreninger

   • Ansøg om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

    Her kan du søge tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i henhold til folkeoplysningsloven.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøg om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

    Her kan du søge om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøgning om benyttelse af kommunale lokaler/anlæg

    Her kan du søge om benyttelse af kommunale lokaler/anlæg. Der skal udfyldes et skema for hver skole/institution.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøg om børneattest

    Børneattesten udleveres til offentlige myndigheder, private virksomheder, idrætsforeninger og andre institutioner, der har ansatte, som beskæftiger sig med børn under 15 år.

    Gå til selvbetjening
   • Erklæring om indhentelse af børneattest

    Her kan du hente, udfylde og sende en erklæring om indhentelse af børneattest. Erklæringen afgives én gang årligt af den tegningsberettigede for foreningen.

    Gå til selvbetjening
   • Godkendelse af en folkeoplysende forening i henhold til folkeoplysningsloven

    Her kan du søge om godkendelse som folkeoplysende forening.

    Gå til selvbetjening
   • Afregning vedr. tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

   • Opgørelse over deltagere fra anden kommune

    Denne blanket skal udfyldes, udskrives og sendes til kommunen.

    Gå til selvbetjening
 • Miljø / Energi

  • Forurening, natur og spildevand

   • Skema for afmelding og anmeldelse af olietanke

    Ansøgningen indsendes til den kommune, hvor olietanken befinder sig eller skal etableres. Ansøgningen udfyldes af ejendommens ejer eller af den ansvarlige for olietankens sløjfning eller etablering.

    Gå til selvbetjening
  • Jordvarmeanlæg

   Her kan du søge om at etablere, sløjfe eller ændre dit jordvarmeanlæg.

   Gå til selvbetjening
  • Landbrug og dyrehold

   • Beholderkontrol

    Her finder du blanket til anmodning om 5- eller 10-års beholderkontrol. Hvis du ønsker at tage beholderen ud af drift, udfyldes erklæring om dette.

    Gå til selvbetjening
   • Erklæring om at beholder tages ud af drift

    Udfyld denne blanket hvis kontrol ikke ønskes, fordi beholderen tages ud af drift. Hvis kontrol ønskes gennemført, udfyldes blanketten '10 års kontrol: Anmodning om beholderkontrol'.

    Gå til selvbetjening
   • Anmeld etablering, udvidelse eller ændring af dyrehold, landbrugsbyggeri m.m.

    Blanketten udfyldes ved byggeanmeldelse i landzone.

    Gå til selvbetjening
   • Anmeldelse af skift i dyretype

    Er du fritidslandmand kan du her anmelde skift af dyretype.

    Gå til selvbetjening
   • Anmeldelse om udvidelse af husdyrproduktion

    Her kan du anmelde udvidelse af husdyrproduktion.

    Gå til selvbetjening
  • Rottebekæmpelse

  • Affald

   • Ændre din affaldsordning

    Her kan du se, hvilke affaldsordninger og tømmedage du har på din adresse. Du kan også ændre din affaldsordning.

    Gå til selvbetjening
   • Meld uafhentet affald

    Her kan du fortælle os, hvis dagrenovation, genbrug eller storskrald ikke er blevet hentet.

    Gå til selvbetjening
   • Bestilling af kompostbeholder

    Her kan du bestille kompostbeholder.

    Gå til selvbetjening
   • Affald

    Det meste affald bliver hentet, men du er selv ansvarlig for at sortere det og bruge affaldsordningerne og genbrugsstationerne.

    Gå til selvbetjening
  • Vand

   • Indberet vandmængder og pejlinger

    Benyt denne selvbetjeningsløsning, når du skal indberette vandmængder og pejlinger. Dette gælder for vandværker, markvandere og ejere af andre erhvervsanlæg .

    Gå til selvbetjening
   • Ansøgning om etablering, ændring eller oprensning af sø

    Her kan du ansøge om etablering, ændring eller oprensning af sø

    Gå til selvbetjening
   • Ansøgning om regnvandsbetinget udledning

    Her kan du ansøge om regnvandsbetinget udledning.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøgning om nedsivningsanlæg

    Her kan du ansøge om nedsivningsanlæg.

    Gå til selvbetjening
  • Vandløb og søer

   • Ansøgningsskema til vandløb

    Benyt denne selvbetjeningsløsning, når du skal ansøge om vandløbsreguleringer, som overkørsler, rørlægninger og andre ændringer der vedrører vandløb og grøfter. For vandløbsreguleringer opkræves der et gebyr på kr. 6.459 (2017) i henhold til kommunens takstblad. Der opkræves ikke gebyr for etablering af overkørsler der vedr. markdrift.

    Gå til selvbetjening
  • Klage vedr. miljø

   • Klageskema vedr. miljøforhold

    Klageskemaet giver dig mulighed for at rette henvendelse til kommunen om forhold, som du mener er ulovligt, eller som er til gene eller ulempe for dig.

    Gå til selvbetjening
 • Pension / Ældre

  • ATP

   • Forespørgsel om ATP-bidrag

    Blanketten anvendes til at forespørge ATP om indbetalte ATP-bidrag i forbindelse med ansøgning om delpension.

    Gå til selvbetjening
  • Folkepension

   • Ansøg om personligt tillæg

    Her kan du som pensionist søge om personligt tillæg til nødvendige og rimelige udgifter, som du ikke selv har mulighed for at betale.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøg om helbredstillæg

    Her kan du ansøge om helbredstillæg. Ansøgningen sendes online.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøg om udvidet helbredstillæg

    Er du pensionist eller førtidspensionist kan du her ansøge om helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling.

    Gå til selvbetjening
  • Førtidspension

   • Ansøg om personligt tillæg

    Her kan du som pensionist søge om personligt tillæg til nødvendige og rimelige udgifter, som du ikke selv har mulighed for at betale.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøg om helbredstillæg

    Her kan du ansøge om helbredstillæg. Ansøgningen sendes online.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøg om udvidet helbredstillæg

    Er du pensionist eller førtidspensionist kan du her ansøge om helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling.

    Gå til selvbetjening
 • Samfund / Borger

  • Borgers indberetning til kommunen

   • Anmeld socialt bedrageri til kommunen

    Hvis du har mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du anmelde det til kommunen her.

    Gå til selvbetjening
  • Digital post

   • Fritagelse for Digital post

    Du kan søge om fritagelse fra Digital Post fra 1. marts 2014. Du skal møde op i Borgerservice i den kommune, du bor i, hvor du skal udfylde og underskrive en blanket på tro og love.

    Gå til selvbetjening
  • Frivilligt socialt arbejde

   • Ansøg om §18 tilskud

    § 18 midler til frivilligt socialt arbejde i Jammerbugt Kommune.

    Gå til selvbetjening
  • Pas

   • Erklæring om bortkommet pas

    Her kan du lave en erklæring om at dit pas er bortkommet. Skal medbringes i borgerservice.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøg om/fornyelse af dansk pas

    Alle ansøgninger om pas kræver personligt fremmøde i Borgerservice, Toftevej 43, 9440 Aabybro. Skal du bestille pas til dit barn, skal barnet være med.

    Gå til selvbetjening
  • Politik og valg

   • Ansøg om støtte til politisk arbejde

    Ansøg om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven.

    Gå til selvbetjening
  • Retsvæsen

   • Nævning og domsmand

    Hvis, du er borger i Jammerbugt Kommune, og opfylder de angivne betingelser, har du mulighed for at søge om optagelse på Jammerbugt Kommunes grundliste

    Gå til selvbetjening
   • Ansøgningsskema Domsmand/nævning

    Ansøgningsfristen er tirsdag den 26. februar 2019. Ansøgningen vil blive sendt med sikker post til Grundlisteudvalget, Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro. Alle ansøgere, der optages på Grundlisten, vil få besked i marts/april 2019.

    Gå til selvbetjening
 • Skat / Økonomi

  • Skat

   • Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter mv.

    Anvendes af boligejere, som ønsker at søge om at få lån fra kommunen til at betale ejendomsskatter.

    Gå til selvbetjening
 • Skole / Uddannelse

  • Folkeskole

   • Indskrivning til skole

    Når dit barn skal skrives ind i skole, kan du benytte denne selvbetjeningsløsning.

    Gå til selvbetjening
 • Sundhed / Sygdom

  • Sundhedskort

   • Sundhedskort

    Har du mistet dit sundhedskort eller er det gamle ved at være slidt, kan du bestille et nyt her.

    Gå til selvbetjening
   • Sundhedskort - og hvad det giver ret til

    Læs her hvilke rettigheder du har med et sundhedskort

    Gå til selvbetjening
  • Hjælp ved sygdom, handicap eller alderdom

   • Ansøgning om fribefordring vedr. hjælpemidler

    Med denne løsning kan du søge om fribefordring vedr. hjælpemidler

    Gå til selvbetjening
   • Ansøg om fribefordring til praktiserende læge/speciallæge

    Med denne løsning kan du søge om fribefordring til læge og speciallæge.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøg om hjemmehjælp

    Her kan du ansøge om hjemmehjælp. Du skal skrive hvad, du ønske hjælp til.

    Gå til selvbetjening
   • Send klage over hjemmehjælp

    Her kan du klage over din hjemmehjælp. F.eks. over hjælpens omfang, den måde opgaverne udføres på, den person, som udfører opgaverne eller over at der er givet afslag på hjemmehjælp.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøg om hjælpemiddel / forbrugsgode / boligindretning

    Blanketten udfyldes ved ansøgning om hjælpemidler og støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter lov om social service §§ 112/113/116.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøg om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven § 42

    Her kan du søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven § 42.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøg om tilskud til merudgifter for børn og unge - Serviceloven § 41

    Her kan du søge om tilskud til merudgifter til børn og unge.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøg om tilskud til merudgifter for voksne - Serviceloven § 100

    Her kan du søge om tilskud til merudgifter for voksne.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøgningsskema til optagelse i Flexhandicap

    Med denne løsning kan du ansøge om optagelse i flexhandicap.

    Gå til selvbetjening
  • Lægevalg og sikringsgruppe

   • Lægeskift/gruppeskift

    Her kan du skifte læge/sygesikringsgruppe. Det er gratis at skifte læge i forbindelse med flytning. Ellers koster det pr. 1. januar 2018 200 kr. at skifte læge.

    Gå til selvbetjening
   • Lægevalg udover 15 km afstand

    Du kan frit vælge en læge, der har åbent for tilgang. Hvis afstanden er mere end 15 km fra din bopæl, kan du dog ikke få sygebesøg af lægen.

    Gå til selvbetjening
   • Tilmelding til læge med lukket patienttilgang

    Vil du skifte til en læge med lukket patienttilgang skal du have lægens accept, dette kan du gøre online her.

    Gå til selvbetjening
 • Trafik / Veje

 • Virksomhed / Erhverv

  • Adresseforespørgsel - virksomheder

   Ansøg på virk.dk

   Gå til selvbetjening
  • Erklæringer

   Erklæring fra tandtekniker/tandlæge, optiker, fodplejer/fodterapeut.

  • Gravetilladelse - virksomheder

   Ansøg på virk.dk

   Gå til selvbetjening
  • Renovation og affald - virksomheder