Ansøgningsskema til vandløb

Benyt denne selvbetjeningsløsning, når du skal ansøge om vandløbsreguleringer, som overkørsler, rørlægninger og andre ændringer der vedrører vandløb og grøfter. For vandløbsreguleringer opkræves der et gebyr på kr. 6.459 (2017) i henhold til kommunens takstblad. Der opkræves ikke gebyr for etablering af overkørsler der vedr. markdrift.

Ansøgningsskema