Støtte til børn og unge med særlige behov

Udsatte familier og børn kan få hjælp af kommunen. fx til anbringelse uden for hjemmet. Har du mistanke om vold og børn der mistrives, skal du underrette kommunen.

Her kan du melde til kommunen, hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling af forældre eller andre opdragere. Et barn må ikke leve under forhold, der bringer dets sundhed eller trivsel i fare. Du har pligt til at underrette kommunen om sådanne forhold. Er du fagperson der arbejder med børn og unge har du særlig underretningspligt, der går forud for din tavshedspligt.

Underretningen kan foretages både anonymt og ikke-anonymt via selvbetjeningsløsning eller via blanket. Klik på nedenstående.

Gå til selvbetjeningsløsning

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000