Ansøg om Byggetilladelse

Du skal som udgangspunkt have tilladelse fra kommunen til nybyggeri, til- og ombygning samt andre væsentlige forandringer af eksisterende byggeri.

Det gælder også, hvis du ønsker at ændre anvendelse af en bygning, eller du ønsker at nedrive en bygning.

For at ansøge eller anmelde et byggeri skal du udfylde dette ansøgningsskema, hvori du beskriver omfanget af byggeriet

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Arkitekturpris
Pernille Maria Voss
Tlf. direkte: 72 57 77 85
pmv@jammerbugt.dk