Udviklingspuljen

Udviklingspuljen afsættes af Kommunalbestyrelsen inden for den økonomiske rammer, der er afsat til folkeoplysende aktiviteter.

Puljens formål

Udviklingspuljen skal medvirke til at sikre samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede Folkeoplysningsvirksomhed samt selvorganiserede grupper og aktiviteter.

Formålet med puljen er at understøtte udviklingsarbejde i forbindelse med organiseringsformer, initiativer, foreninger eller projekter med et folkeoplysende sigte – altså aktiviteter, der ikke nødvendigvis falder inden for den traditionelle opfattelse af folkeoplysende virksomhed og dermed ikke får tilskud efter andre regler i Folkeoplysningsloven.

Hvem kan søge og hvad kan støttes

Både etablerede godkendte foreninger og selvorganiserede grupper/foreninger kan søge midler i udviklingspuljen. Puljen støtter dermed aktiviteter og initiativer, som også kan være sat i værk på tværs af organiseringsformer.

Folkeoplysningsudvalget beslutter skiftende temaer, som gælder for ansøgninger i bestemte perioder. Ligesådan kan Folkeoplysningsudvalget også beslutte, at puljen for en periode skal tilgodese en særlig målgruppe.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger til puljen behandles løbende på de planlagte møder i Folkeoplysningsudvalget.

Der benyttes ansøgningsskema til puljen