Vurderingsankenævnet

Funktionsperiode 1.7.2010 -30.6.2014. Vurderingsankenævn Nordjylland.

Nævnets sammensætning:

Medlemmer:

Øjvind Grønkjær Sørensen (A) - formand
Terkel Bundgaard (X) - næstformand
Axel Bindslev Larsen (A)
Frode Thule Jensen (V)
Jens Erik Andersen (V)
Johannes Trudslev (A)
Keld Jul Vagner (V)
Otto Kjær Larsen (V)
Svend Pedersen (A)

Suppleanter:

Peter Sørensen (V)
Hans Jørgen Jensen (X)
John Ekstrøm (A)
Mogens Brag (V)
Simon Bisgaard(V)
Carsten Møller Nielsen (A)
Niels Maul Knudsen (V)
Jørn Lauge Krogsgaard (U) udenfor parti
Jesper Speth Lunøe (A)

(x) andre partier og lokallister