Valg til Seniorrådet 2017-2021

De nuværende medlemmer af Seniorrådet er valgt for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017. Der skal derfor være valg til den næste periode fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Sådan foregår valget
Seniorrådsvalget i Jammerbugt Kommune 2017 bliver afholdt som et rent brevvalg. Afstemningsperioden bliver 17. - 27. oktober 2017. 

Midt i oktober modtager alle stemmeberettigede borgere et informationsbrev, en stemmeseddel samt en folder med præsentation af alle kandidater. 

Valg, valgret og valgbarhed
Seniorrådet består af 13 medlemmer, og derudover skal der vælges op til 13 stedfortrædere. Alle, som er fyldt 60 år senest på sidste officielle valgdag (27. oktober) og som har fast bopæl i Jammerbugt Kommune, har valgret og er valgbare til Seniorrådet. 

Der opstilles én valgliste, men Kommunalbestyrelsen har, for at sikre geografisk repræsentation af medlemmer i det nye Seniorråd, besluttet at inddele listen i fire områder; Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro. De tre opstillede kandidater med flest stemmer fra hvert af de fire områder bliver valgt. Det 13. medlem bliver den af de opstillede kandidater, der opnår det største personlige stemmetal - efter at de 12 er valgt. 

Opstillede kandidater
Fristen for opstilling af kandidater er nu udløbet, og de opstillede kandidater er:

Brovst område:
Poul Jensen; Vesterbyvej 7, Øland, 9460 Brovst
Jørn Kjær, Markedspladsen 15 B, Skovsgård, 9460 Brovst
Birgitte Kvist, Boden 9, Øland, 9460 Brovst
Leo Pedersen, Nyvej 25, 9460 Brovst 

Fjerritslev område:
Ove Albrektsen, Havremarken 50, 9690 Fjerritslev
Lars Eriksen, Gøttrupvej 297, Gøttrup, 9690 Fjerritslev
Lone-Marie Bossen Jensen, Dalhøjen 67, 1., 9690 Fjerritslev
Carla Madsen, Østersvej 27, Slettestrand, 9690 Fjerritslev
Gunnar Nielsen, Tennisvej 26, 9690 Fjerritslev
Kaj Ostenfeld, Tjørnevej 7, 9690 Fjerritslev
Maren-Lis Østergaard Styrbæk, Dalgasgade 12, 9690 Fjerritslev 

Pandrup område:
Else Birgitte Andreasen, Violvej 14, Kaas, 9490 Pandrup
Helen Larsen, Omfartsvejen 1, Kaas, 9490 Pandrup
Walther Lundis, Løkkenvej 26, 9490 Pandrup
Søren P. Mortensen, Guldstjernevej 18, Vester Hjermitslev, 9700 Brønderslev 

Aabybro område:
Bent Christiansen, Sneppevej 1, 9440 Aabybro
Bjarne Kirkedal Jensen, Tranebærvej 24, 9440 Aabybro
Jens Justenlund, Birkumvænge 20, Gjøl, 9440 Aabybro
Hanne Tjell Larsen, Idrætsvej 8, Biersted, 9440 Aabybro
John Bruno Larsen, Thisted Landevej 229, 9440 Aabybro
Jørgen Juul Simonsen, Østmarken 16, Nørhalne, 9430 Vadum

Seniorrådets arbejde
Seniorrådets væsentligste opgave er at være talerør for de ældre i Jammerbugt Kommune. Det foregår blandt andet ved, at Seniorrådet deltager i møder med Social- og Sundhedsudvalget og andre udvalg i kommunen. Endvidere afgiver Seniorrådet høringssvar, inden der træffes politiske beslutninger vedrørende ældreområdet, og har også mulighed for at fremsætte ønsker til nye initiativer. 

Hvis du ønsker at vide mere om Seniorrådets arbejde, er du også velkommen til læse referaterne fra Seniorrådets møder. 

Valgbestyrelse
Til valgudvalget er valgt Ove Albrektsen, Leo Pedersen, John Bruno Larsen, Helen Larsen samt formanden, Walther Lundis. 

Yderligere oplysninger
De indkomne stemmer vil blive optalt mandag den 6. november, 2017, af medlemmer fra det nuværende ældreråd og personale fra forvaltningen. Snarest herefter vil alle opstillede kandidater få direkte besked på, om de er blevet valgt til Seniorrådet i Jammerbugt Kommune.

Ønsker du yderligere informationer omkring valget, er du velkommen til at kontakte Seniorrådets sekretær, Helle Vallentin Møller, på tlf. 7257 7154, mail hvm@jammerbugt.dk eller Sundheds- og Seniorchef Ingelise Hornshøj, på tlf. 41 91 37 51, mail ihr@jammerbugt.dk

Seniorrådets nuværende medlemmer står også gerne til rådighed og kan kontaktes skriftligt eller telefonisk.

Kontakt

Formand for Seniorrådet
Leo Pedersen
Nyvej 25
9460 Brovst
Tlf.: 40 31 57 66
E-mail: nyvej259460@gmail.com