Politikeres vederlag 2013

Offentliggørelse af kommunalbestyrelsens vederlag 2013

Kommunalbestyrelsen skal ifølge lov om kommunernes styrelse § 16e, offentliggøre størrelsen af de vederlag, som kommunalbestyrelsens medlemmer modtager for varetagelsen af hverv, som de er valgt til eller foreslået til af kommunen. 

Navn

Hverv

Vederlag i 2013

Mogens Gade

Bestyrelsen for Aalborg Lufthavn

Kr.40.000 

Jens Christian Golding

Mokana I/S

 

Bestyrelsen for Nordjyllands Trafikselskab

Kr.14.758 

 

Kr.35.401

Lars Jørgen Holt

Bestyrelsesmedlem for Jammerbugt Forsyning A/S

Kr.12.800 

Ib Nellemann

Bestyrelsen for BSB Boligselskab

Kr. 3.695

Inge Petersen

Bestyrelsen for BSB Boligselskab

Kr. 3.695

Torben Sørensen

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning


Bestyrelsen for Renovest I/S

Kr.12.800

 

Kr.12.985

Erik Ingerslev

Formand for Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

Kr.50.000

 

Karl Schrøder

Reno Vest

Kr.12.500

Morten Marinus

I/S Reno Nord

Kr.18.483

Otto Kjær Larsen

Vurderingsankenævn

Kr.76.830

 

Næstformand for Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning

Kr.25.000

Per Halsboe-Larsen

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning

Kr.12.602

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
Hovednr.: 72 57 77 77
raadhus@jammerbugt.dk