Jens Præstegaard (V)Jeg er født i Biersted i 1953 og har siden 1983 været gift med Wanda, der også er født og opvokset i Biersted.

Sammen har vi to børn, Lars (1983) og Annemette (1987).

Efter studentereksamen og et kort ophold på Landbohøjskolen i København begyndte jeg i 1973 som værnepligtig i Forsvaret, hvor jeg så tilbragte de næste 40 år indtil min pligtige afgang sidste år (2013). Min tid i Forsvaret har budt på en mere eller mindre traditionel officerskarriere her hjemme rundt omkring i landet, men i de sidste 10 år fik jeg lov til at bestride jobs i udlandet som Danmarks militære repræsentant ved NATO stabe i hhv. Tyskland og i Belgien samt – de sidste 4 år – ved den amerikanske Central Command i Florida, USA, hvor jeg i perioden 2010-2013 var formand for koalitionen af 57 forskellige nationer, der alle havde/har en permanent repræsentation ved Central Command.

I forbindelse med hjemflytningen til Danmark i 2013 blev jeg af Venstre-folk i Biersted opfordret til at opstille til valget til kommunalbestyrelsen, og det er da også hovedsaligt med stemmer fra Biersted, at jeg blev valgt ind i november 2013.

Wanda og jeg er nu bosat i Pandrup efter at Lars og vores svigerdatter har overtaget vores tidligere ejendom i Biersted. Både Wanda og jeg betragter dog fortsat Biersted som vores ”hjemby” (jeg har haft adresse i Biersted i alt i ca. 40 år!). Det er derfra, at vores verden går.

I hele mit voksne liv har jeg været politisk interesseret og engageret i forskellige sammenhænge og tillidshverv med mere eller mindre politisk vægt, og min store hobby er hestesporten (især travsporten), hvor jeg i mine yngre dage var aktiv som travkusk og hesteejer, og senere på det organisatoriske plan, blandt andet som bestyrelsesmedlem og senere formand for Aalborg Væddeløbsbane. Som det nok mest politiske i den forbindelse kan jeg nævne, at jeg som bestyrelsesmedlem i Travsportens Centralforbund i starten af 2000’erne bidrog til forhandlingerne af den Tipslov, der ændrede Dansk Tipstjeneste til Danske Spil, og hvor hestesporten blev en del af det nye spille udbud.

Vi bor i en i forvejen veldrevet kommune, og jeg vil arbejde for at sikre et grundlag for, at vore lokalsamfund kan bestå også i fremtiden. Jeg vil derfor blandt andet søge at sikre en fortsat decentral struktur for vores børnehaver og skoler, også selvom dette ikke er billigste løsning, og selvom dette må betyde en centralisering af andre områder.

Det er de unge, ikke mindst børnefamilierne, der er kommunens fremtid, og derfor skal de nævnte områder og fordelagtige bosætningsbetingelser prioriteres.

At prioritere betyder, at der er noget andet, som man ikke får!

Det er kommunalbestyrelsens opgave og ansvar at beslutte, hvad det er, som vi i helhedens interesse og det lange perspektiv ikke har råd til. Det ansvar er jeg parat til at tage min del af, også selvom nogle beslutninger for enkelte borgere umiddelbart kan virke uacceptable og uforståelige. Det er nu engang de ansvarliges lod. Det er politik under anvendelse af en solid sund fornuft!