Erik Ingerslev (F)Mit navn er Erik Ingerslev (Larsen), det sidste er der ikke så mange ved.  Jeg er født i januar 1948, og haft min barndom på et lille landbrug i Hallund ved Brønderslev.

Efter endt skolegang gik jeg i gang med en uddannelse som maskinarbejder/smed – min uddannelse tog jeg i søværnet, fra 1964 til 69.

Flyttede med familien tilbage til Nordjylland, nærmere bestemt Aabybro i 1976, hvor jeg har boet siden. Var gift med Birgit, som døde i 1995. Med Birgit har jeg to voksne piger, der hver har givet mig 3 børnebørn.

Har efter tiden i søværnet arbejdet som smed og produktionsleder i private virksomheder frem til jeg som 60 årig gik på efterløn. Er i dag folkepensionist.

Jeg har været medlem af kommunalbestyrelsen i Aabybro siden 1986, og har gennem årene været medlem af økonomiudvalg, socialudvalg, kulturudvalg og teknik- og miljøudvalg.

Ved kommunalvalget i 2005 blev jeg medlem sammenlægningsudvalget for Jammerbugt Kommune. I Jammerbugt Kommune har jeg været medlem af økonomiudvalg, beskæftigelsesudvalg, social- og sundhedsudvalg og teknik- og miljøudvalg. Var i sidste periode 2 år næstformand og 2 år formand for Jammerbugt Forsyning A/S.

Politiske mærkesager er social retfærdighed, sikre at vi har en god og høj service til de der har brug for støtte og sikre gode kommunale institutioner både til børn og ældre. Kommunal forsyningssikkerhed er alfa og omega for SF!

For mig er dialog, samarbejde og politisk troværdighed, udgangspunktet for en god udvikling af Jammerbugt Kommune.

Udsyn har altid været vigtigt for mig. Derfor har jeg også i alle årene været aktiv med i forskellige mellemkommunale organisationer:

  • Medlem siden 1990 i sammenslutningen af Nordjyske Kommuner – KKR Nordjylland
  • Næstformand i Væksthus Nordjylland
  • Medlem af KL’s Repræsentantskab

Ud over det kommunalpolitiske har jeg siden den 3. oktober 1972 været aktiv medlem af SF. Her er jeg i dag medlem af SF’s kommunaludvalg, KPLU.

Uden for det politiske har jeg siden 1999 været medlem af det lokale bankråd i Spar Nord i Aabybro. Her er jeg i dag næstformand.

Hjemmeside: Erik Ingerslev

Samlet oversigt over kommunalbestyrelsen

Link til samlet oversigt