Kvalitetsstandard for handicapkompenserende ydelser på børneområdet

Forslag til Kvalitetstandard for handicapkompenserende ydelser på børneområdet sendes hermed i høring hos Handicaprådet i Jammerbugt Kommune samt Børne- og Familieforvaltningens Skole og Dagtilbud, Børne- og Familierådgivning, PPR og Familiecenter.

Forslaget sendes desuden i høring hos Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningens Sundhed og Handicap, Beskæftigelse, Sundhedshus og Ungeenhed samt kommunens borgere.

Høringsbrev

Høringsmateriale