Forslag til ny skolepolitik i Jammerbugt Kommune

Forslag til ny skolepolitik sendes hermed til høring hos skolebestyrelser, de faglige organisationer, Handicaprådet, Integrationsrådet, Ungeråd samt elevråd i perioden fra d. 29. oktober 2019 til og med den 29. november 2019.

Med Budgetaftalen for 2019 blev det besluttet, at der skulle

udarbejdes en ny skolepolitik for det samlede skolevæsen i Jammerbugt Kommune under

overskriften ’Folkeskolen i top 20’. Siden godkendelsen af Budget 2019 har en lang række af

elever, forældre, medarbejdere, samarbejdspartnere og politikere indgået i dialog og er

kommet med mere end tusinde input og udsagn, hvilket har dannet baggrund for

udarbejdelsen af forslaget til en ny skolepolitik.

Den 28. oktober besluttede Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune at sende

forslag til ny skolepolitik i høring. Høringsmaterialet findes her: