Helhedsplan

Helhedsplanen giver svar på, hvordan vi realiserer Jammerbugt Kommunes vision, planstrategi og strategi for agenda 21. Den viser en lang række muligheder for fremtidige investeringer, private såvel som offentlige.

I helhedsplanen kan du finde mål for alle kommunens politikområder, lige fra byudvikling, veje og naturbeskyttelse til børnepasning og ældrepleje mv.

Læs Helhedsplan17 (link til anden hjemmeside)