EU-parlamentsvalg 26. maj 2019

Danmark er medlem af EU og har 14 repræsentanter (medlemmer) i Europa-Parlamentet. Disse 14 danske medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP) bliver valgt af den danske befolkning ved valg til Europa-Parlamentet, der afholdes hvert 5. år.

Udsendelse af valgkort
Til Alle stemmeberettigede vælgere udsendes valgkort, som bedes medbragt på afstemningsstedet. Af valgkortet fremgår på hvilket afstemningssted, den enkelte vælger skal afgive stemme. Som noget nyt skal man på afstemningsstedet oplyse sin fødselsdato ved modtagelse af stemmesedlen.

Vælgere, som ikke har modtaget deres valgkort senest den 21. maj 2019, bedes straks kontakte Borgerservice på tlf. nr. 72577777.

Jammerbugt Kommunes afstemningssteder på valgdagen er:
Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst
Halvrimmen Forsamlingshus, Banevej 7, Halvrimmen
Arentsminde Cafeteria, Thyvej 16, Arentsminde
Tranum Forsamlingshus, Tranhøj 13, Tranum
Skovsgaard Hotel, Hovedgaden 26, Skovsgård
Idrætscenter Jammerbugt, Brøndumvej 16 B, Fjerritslev
Thorup Forsamlingshus, Toftholmvej 16, Thorup
Ørebro Skolen, Ørebrovej 128, Ørebro
Trekronerskolen, Skolevænget 3, Trekroner
Pandrup skole, Blokhusvej 41, Pandrup
Kaas Forsamlingshus, Langgade 43, Kaas
Hune Forsamlingshus, Vesterhavsvej 27, Hune
Saltum Centralskole, Nolsvej 1, Saltum
Ingstrup Forsamlingshus, Tværgade 11, Ingstrup
Lunden, Assenbækvej 33, V. Hjermitslev
DGI Huset, Jens Møllersvej 3, Aabybro
Biersted Hallens Cafeteria, Idrætsvej 15B, Biersted
Nørhalne Hallen/Flexrummet, Gustav Zimmersvej 27 , Nørhalne
Birkelse Hallen, Gl. Landevej 62B, Birkelse
Gjøl Kro, Fjordgade 18, Gjøl

Befordring til afstemningssteder ved EU-Valget den 26. maj 2019
For ældre og gangbesværede tilbyder kommunen transport til afstemningsstedet Søndag den 26. maj 2019.

Personer, der ønsker at gøre brug af dette tilbud, bedes af hensyn til tilrettelæggelsen af transporten, rette henvendelse til Kørselskontoret tlf.nr. 72577200 mellem 9-12 senest fredag den 24. maj 2019.

Brevstemmeafgivning til EU-valget den 26. maj 2019 

Efter gældende bestemmelser, kan der afgives brevstemme til EU-Valget den 26. maj 2019. Der kan brevstemmes fra den 15. april 2019 frem til og med torsdag 23. maj 2019.

Der kan brevstemmes i Borgerservice, Toftevej 43, 9440 Aabybro indenfor den normale åbningstid, som er

Mandag - onsdag kl. 10.00 - 14.00
Torsdag kl. 10.00 - 17.00
Fredag kl. 10.00 - 12.00

Der holdes ekstra åbent i Borgerservice Aabybro, for brevstemmer:
Tirsdag den 14. maj kl. 10 - 18,
Lørdagene 11. og 18. maj kl. 9 – 12

Der kan tillige brevstemmes på de øvrige Administrationsbygninger i Brovst, Fjerritslev og Pandrup indenfor normal åbningstid på følgende dage

Administrationsbygningen i Fjerritslev hver mandag.
Administrationsbygningen i Brovst hver tirsdag.
Administrationsbygningen i Pandrup hver onsdag.

Endvidere kan der fra den 15. april til og med onsdag den 22. maj 2019 brevstemmes på Kommunens Biblioteker i Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro i den bemandede åbningstid.

Mandag kl. 10.00 - 17.00
Tirsdag kl. 10.00 - 16.00
Onsdag kl. 10.00 - 13.00
Torsdag kl. 13.00 – 17.00
Fredag kl. 10.00 – 16.00

Fornøden legitimation såsom pas, kørekort eller sundhedskort skal forevises.

 

Hjælpemidler og flytning af afstemningssted i forbindelse med EU-Valget den 26. maj 2019.
I forbindelse med brevstemmeafgivningen til valg til EU-parlamentet er der i Borgerservice Aabybro, Toftevej 43, Aabybro opsat særskilt hjælpemidler i form af handicapvenlig stemmeboks, stå-/siddebord og CCTV.
Samme hjælpemidler vil være til rådighed på valgdagen den 26. maj på afstemningsstedet i Aabybro, DGI-huset, Jens Møllers Vej 3, Aabybro.

Personer med handicap eller nedsat førlighed kan afgive stemme på et andet afstemningssted i kommunen, end der hvor personen er opført på valglisten.

Ønsker man at benytte denne mulighed, skal man rette henvendelse til Borgerservice tlf.nr. 72577777 senest torsdag den 16. maj 2019 kl. 12.00.

Brevstemmeafgivning i hjemmet til EU-Valget den 26. maj 2019.
Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet, kan brevstemme i eget hjemmet. Brevstemmeafgivning i hjemmet sker ved, at 2 tilforordnede stemmemodtagere, der er udpeget af Kommunalbestyrelsen, aflægger besøg hos vælgeren.

Der skal ansøges om afstemning i hjemmet. Henvendelse herom rettes til Borgerservice eller din hjemmehjælper, som udleverer et ansøgningsskema.  Borgerservice kan kontaktes indenfor normal åbningstid på tlf. nr. 72577777. Ansøgningsskemaet kan også hentes her: Hent blanket til ansøgning om brevstemmeafgivning i hjemmet
Ansøgningsskemaet skal returneres senest den 14. maj 2019 kl. 18.00.
Borgerservice i Aabybro er åbent den 14. maj 2019 til kl. 18.00. 

EU-bosatte danskeres valgret
Danske statsborgere med fast bopæl i et andet EU-land, der ønsker at stemme i Danmark, skal optages på en særlig valgliste.

Er du dansk statsborger med fast bopæl i et andet EU-land, men ønsker at stemme i Danmark ved Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019, skal du optages på en særlig valgliste i Københavns Kommune.

Læs mere om udlandsdanskeres valgret på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside. Ansøgning kan indgives fra mandag den 26. november 2018.

Valgret for borgere fra andre EU-lande bosat i Danmark
Stemmeberettigede fra andre EU-lande, der er bosat i Danmark, skal ansøge deres hjemkommune om at blive optaget på valglisten.

Hent ansøgningsskemaer og underretningsbreve på Økonomi og Indenrigsministeriets hjemmeside

Du må kun stemme i et EU-land
Personer med dansk indfødsret, der bor i et af de øvrige EU-lande, har også valgret til Europa-Parlamentet i bopælslandet. De må imidlertid kun stemme i et land.

Du skal derfor vælge, om du vil stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark eller til valget i det EU-land, hvor du bor. Hvis du vil stemme i det EU-land, hvor du bor og derfor bliver optaget på valglisten i bopælslandet, kan du ikke også optages eller blive ved med at være optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark.

Optagelse på valgliste
For at kunne deltage i valg i Danmark skal du være optaget på valglisten. Det bliver du uden videre, hvis du på valgdagen har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og senest på 7.­ dagen før valgdagen har fast bopæl i riget.

Du kan finde ansøgningsskemaer om at blive optaget på valglisten på ministeriets hjemmeside.

Hent ansøgningsskema ved midlertidig ophold i et land udenfor EU

Hent ansøgningsskema ved midlertidig ophold i Grønland eller på Færøerne

Tidsfrist: For at kunne nå at stemme til et valg i Danmark, skal din ansøgning være behandlet færdig senest 7 dage før valgdagen. Det vil tage kommunen eller Valgnævnet noget tid at behandle din ansøgning. Du bør derfor sende din ansøgning i god tid inden næste valg.

Se mere om EU-parlamentsvalg 26. maj 2019