Nyt fra Kommunalbestyrelsen sep. 2015

Læs om vedvarende energi midler og nyt aktivitetsområde i Ørebro.

Vindmølle midler skal anvendes til udviklingsprojekter i Jammerbugt Kommune

Via Den Grønne Ordning kan kommunerne søge tilskud hos Energinet.dk til projekter, der styrker landskabet og de rekreative muligheder i kommunen. Ordningen er specielt rettet mod de kommuner, hvor der er opstillet vindmøller på land. Når vindmøllerne er koblet til elnettet, giver møllerne en sum penge til Energinet.dk (88.000 kr. pr. MW kapacitet pr. vindmølle), og det er disse vedvarende energi midler, som den pågældende kommune, hvor møllerne ligger, kan søge ind på til projekter.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet i september administrationsgrundlaget for håndtering af vedvarende energi midler i Jammerbugt Kommune.

Her i kommunen er der opstillet vindmøller i blandt andet Døstrup, Klim Fjordholme, Saltum Kær og Østrup, og disse møller har efterhånden opsparet et stort beløb, som kommunen ønsker at kanalisere tilbage til lokalområderne ved at lave udviklingsprojekter dér.

Borgerne kan søge ind på disse vedvarende energi midler til projekter, der har landskabelig og rekreativ værdi. I administrationsgrundlaget er der lagt op til, at projekterne kan være større udviklingsprojekter og gerne anlægsprojekter. Disse projekter skal være i overensstemmelse med de politikker og rammer, som kommunen har fx Planstrategien, Landdistriktspolitikken samt Kultur- og Fritidspolitikken.

Det lægges især vægt på, at det er projekter, som er prioriteret i hensigtserklæringer imellem kommunen og lokalsamfundene, og der må gerne indgå egenfinansiering og frivillige kræfter i projekterne.

Ansøgningsfristerne bliver den 1. april og den 1. november.

Der planlægges et informationsmøde i oktober.

FAKTA:
Der er i Lov om vedvarende energi etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet på land efter den 21. februar 2008. Ordningen betyder, at der indbetales 88.000 kr. pr. MW kapacitet pr. vindmølle til Energinet.dk. En vindmølle på 3 MW genererer således 264.000 kr. Når vindmøllen er tilsluttet elnettet, kan kommunen efter godkendelse fra Energinet.dk råde over disse penge.

 

Aktivitetsområde på nedlagt fodboldbane i Ørebro

Ørebro Boldklub søger på vegne af en samarbejdsgruppe om hjælp til etablering af aktivitetsmuligheder på en nedlagt fodboldbane i Ørebro, hvor der skal laves et aktivitetsområde for børn og turister med bålhus, skaterbane, MTB-bane og shelters. Området er tilgængelig for alle og er lokaliseret tæt på Ørebrovej som gennemgående vej i området. Derfor tænkes der på sigt også cykelturisme ind i projektet blandt andet med etablering af toiletforhold.

Jammerbugt Kommune har givet brugsret til området og de lokale foreninger vil stå for fremtidig vedligeholdelse af området.

Sagen har været på Kommunalbestyrelsens møde i september, og det blev vedtaget, at projektet sættes i gang som et faseopdelt kommunalt projekt.

Første fase indeholder etablering af bålhytter og MTB-bane, planen for fase to er en skaterbane og i fase tre venter etablering af toilet til cykelturister.

FAKTA:
Arbejdsgruppen har søgt midler ved Friluftsrådet, Lokale- og Anlægsfonden, og Nodea fonden, og Klim Sparekasse. Jammerbugt Kommune har også støttet projektet med midler.

 

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000