Nyt fra Kommunalbestyrelsen januar 2017Bedre og flere lejeboliger i Jammerbugt Kommune
Allerede i februar i år bliver det første spadestik taget til byggeriet af 27 lejeboliger i Aabybro. Byggeriet er for at tilgodese den efterspørgsel, der er efter lejeboliger i kommunen. Bag byggeriet i Skovparken står Nørresundby Boligselskab.

Der er også fokus på lejeboliger i Fjerritslev, da Kommunalbestyrelsen netop har vedtaget planen for renoveringen af 43 familieboliger i byen. Her er det Fjerritslev Boligforening, der varetager renoveringen, som starter op i 2018.

”Der har i længere tid været stor efterspørgsel på lejeboliger i Jammerbugt Kommune. Derfor er godkendelsen af renoveringen af de 43 lejeboliger i Fjerritslev og opførslen af de 27 nye lejeboliger i Aabybro meget positivt. På den måde kan vi imødekomme de borgere, som ønsker en lejebolig i kommunen”, udtaler borgmester Mogens Gade.

De nybyggede lejeboliger i Aabybro vil stå klar inden sommerferien i 2018. Det bliver 3- og 4-værelses boliger på 103 m2, som alle vil være tilgængelige med bil og cykel.

Et år efter vil de nyrenoverede lejeboliger i Fjerritslev stå klar. Renoveringen omfatter bl.a. nye køkkener, nye installationer, øget tilgængelighed og miljøforbedringer. Beboere i de lejemål, der renoveres, vil i tæt dialog med Fjerritslev Boligforening blive genhuset. Efter renoveringen vil der ske en prislejestigning på 765-780 kr./m2/årligt i de 4-vær. boliger og ca. 880 kr./m2/årligt i de 2-vær. boliger. Beboerne er varslet om dette, og trods stigningen, har der været stort flertal for forbedringerne, som samtidig vil betyde besparelser på varmeudgifterne.  

Licitation på attraktive parcelhusgrunde i Aabybro
Jammerbugt Kommune har gennemført licitation på 26 parcelhusgrunde på Horsebækken i Aabybro. Grundene planlægges at være klar til overdragelse 1. juni 2017, dog med byggemodningsaktiviteter i området frem til ca. 1. juli 2017.

Byggemodningen bliver gennemført som en ”blå-grøn byggemodning”, og i det totale byggemodningsbudget bliver medtaget byggemodningsbidrag til forsyningsvirksomhederne, beløb til terrænregulering, veje, græsrabatter, fortov samt gadelys og udgifter til relevante stiforbindelser i området.

I byggemodningsomkostningerne til de 26 parcelhusgrunde er der også medregnet udgifter til regnvandsbassiner o.l. for hele området.

Licitation og de øvrige indarbejdede vilkår i projektet betyder, at omkostningerne til byggemodning af de 26 grunde er beregnet 343 pr. m2 ekskl. moms.

”Vi skal ifølge lovgivningen fastsætte salgspriserne på grundene til markedsprisen. I lighed med tidligere salg af nyudstykkede parcelhusgrunde, arbejder vi med muligheden for, at grundene udbydes til en minimumspris, dog sådan at interesserede købere, frem til en fastsat dato, kan byde mere for grundene”, forklarer Steen Lund Albrechtsen fra Jammerbugt Kommune.

Ud over grundprisen vil en køber af grundene skulle betale tilslutningsbidrag til vand og fjernvarme på ca. 17.500 kr. Grundene vil variere i størrelsen fra 1.011 m2 til 1.260 m2.

Jammerbugt Kommune forventer, at grundene udbydes til salg, inden de er klar til overdragelse. Det er for at imødekomme den store interesse, der har været forud for projektet, hvor ca. 25 familier har anmodet om at blive orienteret, når grundene udbydes til salg.

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000