Nyt fra Kommunalbestyrelsen dec. 2015Budgetopfølgning
Budgetopfølgningen pr. oktober 2015 er afsluttet og den viser, at der samlet set er et driftsoverskud på knapt 58. mio. kr., hvilket stort set svarer til det oprindelige budget.

-         Borgmester Mogens Gade forklarer, at han er godt tilfreds med budgetopfølgningen og ser positivt på den. Der er en stor kassebeholdning, og der er en stigende likviditet, og der er store anlægsbudgetter i spil blandt andet med investeringer i Aabybro skole, asfaltvedligeholdelse af veje og cykelstier rundt om i kommunen samt en række haller.

Skæmmende ejendomme købes til nedrivning
Endnu en skæmmende ejendom er blevet købt til nedrivning af Jammerbugt Kommune. Det besluttede Kommunalbestyrelsen både på mødet i november og december. Skrotordningen, som efterhånden har eksisteret i over 6 år, fortsætter, så skæmmende ejendomme ikke står tilbage og giver besøgende i Jammerbugten et dårligt indtryk.

-         Borgmester Mogens Gade siger, at kommunen har væltet langt over 100 faldefærdige ejendomme, og at man hele tiden arbejder med området og også i 2016 har Kommunalbestyrelsen afsat midler til ordningen.

Ny vision for Jammerbugt Kommune
-         En ny vision er ”født”

Et nyt år og en ny vision - Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny vision for Jammerbugt Kommune. Den gamle vision er fra 2006, da kommunen blev dannet, men nu er en ny vision ”født”.

Den nye vision definerer kommunens rolle på en helt ny måde. Kommunen går fra at være en myndighed til i højere grad at være en samarbejdspartner.

Vision med temaer
Visionen bærer overskriften ”Vi går efter forskellen”, og den hentyder blandt andet til det mylder af mennesker og virksomheder, der gør en stor forskel i Jammerbugt Kommune. Mangfoldigheden blomstrer og skaber dynamik, tryghed og frihed til et rigt og sundt liv.

Visionen er uddybet i tre temaer, som er ”Mere i gang - flere i gang”, ”Dit gode liv” og ”Vi gør det på jammerbugtsk”. 

Temaerne går på tværs af udvalg, forvaltninger og politikområder. ”Mere i gang - flere i gang” refererer ikke bare til virksomheder og arbejdsmarkedet, men handler også om udvikling i foreningslivet, i lokalsamfundene, på uddannelsesområdet og i selve organisationen Jammerbugt Kommune.

”Dit gode liv” sætter fokus på det enkelte menneske og de mange varierede muligheder, der er, for at leve et meningsfuldt liv i Jammerbugt.  Der er fokus på læring og viden, så unge og voksne kan matche fremtidens krav og leve det gode liv i Jammerbugt Kommune.

Det sidste tema ”Vi gør det på jammerbugtsk” har fokus på kommunens samspil og samarbejde med omverdenen – både i et lokalt, regionalt, nationalt og internationalt perspektiv. Jammerbugt Kommune indgår i mange samarbejder.  ”Vi gør det på jammerbugtsk” betyder blandt andet, at vi henter inspiration mange steder fra, inden vi fører de bedste ideer ud i livet på vores egen måde, den jammerbugtske måde. 

-         Vi har fået en rigtig god vision, som bygger på de rødder, som Jammerbugt Kommune består af og tager afsæt i kommunens ændrede rolle. Visionen sætter retning for kommunens fremtidige udvikling og ikke mindst det helt afgørende samspil med borgere, virksomheder og øvrige om at udvikle kommune, forklarer borgmester Mogens Gade.

Den nye vision indgår i den kommende planstrategi for Jammerbugt Kommune. Planstrategien indeholder i øvrigt også temaet ”Sådan er vi bæredygtige”. De næste uger kan planstrategien ses på jammerbugt.dk, og i denne periode kan nabokommuner, interesseorganisationer og andre interesserede kommentere på den.

 

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000