Nyt fra Kommunalbestyrelsen april 2019

Modernisering af Jetsmark Idrætscenter, 15 nye byggegrunde i Saltum og byggegrunde på vej i Biersted og Investering i IT-platform giver gevinst.

Modernisering af Jetsmark Idrætscenter

Jetsmark Idrætscenters bestyrelse har præsenteret en plan med ønsker og behov for renovering af idrætscentret, som alle foreninger i Jetsmark Idrætscenter bakker op om.

Energirenovering og markante forbedringer af bygningerne både inde og ude i Jetsmark Idrætscenter bliver nu en realitet, efter at Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har godkendt idrætscentrets plan for renoveringsprojektet.

I alt bevilliger kommunen 20 mio. kr. til projektet, hvoraf de ca. fem mio. kr. er allerede frigivet til udarbejdelse af udbudsmateriale. Det resterende beløb bliver frigivet senere, når det endelig projekt, finansiering og betalingsplan er klar. 

”Med renoveringsprojektet kommer Jetsmark Idrætscenter til at fremstå som et moderne idrætscenter, der lever op til nutidens behov. Både i forhold til faciliteterne og i forhold til energioptimering”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Renoveringsprojektet omfatter:

 • Nyrenoverede eller nyetablerede omklædningsrum og toiletter – der tages hensyn til 1. divisions omklædningskrav på fodboldområdet
 • Ny café og opholdsområde i stueetagen
 • Nye fleksible mødelokaler i stuetagen
 • Renovering af kælderen
 • Ny springgymnastiksal med tilhørende repos
 • Gennemrenovering af 1. sal
 • Etablering af lokaler til fysioterapeut med henblik på udlejning
 • Nyt tag på hallerne
 • Nyt indgangsparti
 • Energioptimering at Idrætscentret

Moderniseringsprojektet kommer til at koste 60.604.607 kr. i 2019-priser. De nøjagtige priser kendes først efter udbuddet. Viser priserne sig højere ved udbuddet end forventet, skal bestyrelsen for idrætscentret foretage en prioritering, så projektet holder sig inden for rammen.

Af totalbeløbet finansierer Jammerbugt Kommune ca. 20 mio. kr. Kommunen vil desuden optage et energilån på vegne af Jetsmark Idrætscenter på ca. 20 mio. kr., mens Jetsmark Idrætscenter selv optager et kreditforeningslån på 14,5 mio. kr. Endelig udgør fonde og egenfinansiering et beløb på 2,5 mio. kr.

15 nye byggegrunde i Saltum

På et 3 ha stort areal på Vestergaardsvej i Saltum byggemodner Jammerbugt Kommune 15 parcelhusgrunde. Flere grunde i Biersted er ligeledes på trapperne.

Arealet i Saltum ligger i den vestlige del af byen med kort afstand til Saltum Skole og en smuk udsigt mod vest.  

De 15 parcelhusgrunde bliver mellem 1.099 m² og 2.084 m². Så forholdsvise store parcelhusgrunde, som kommunen har erfaret, at køberne finder attraktive.  

”Vi ser et behov for flere byggegrunde i Saltum. Grundene får en attraktiv størrelse samtidig med, at de ligger bynært og med god udsigt”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade. 

Den samlede udgift til byggemodningen forventes at blive på 4,5 mio. kr. Det er inklusive tilslutnings- og anlægsbidrag til kloak, el, vand og fjernvarme. Der er også indregnet udgifter til etablering af fortov og gadelys i den ene side af vejen. Da der kan være forhistoriske fund i den sydlige del af arealet, er der i budgettet også indregnet 200.000 kr. til dette.

Kommunen forventer at udbyde grundene umiddelbart efter lokalplanens godkendelse, og at byggemodningen kan starte efter sommerferien. Det betyder, at grundene bør være klar til salg ved årsskiftet 2019/2020 – dog med forbehold for de vejrmæssige udskejelser.

Salgspriserne for grundene skal udbydes eller fastsættes til markedsprisen ifølge lovgivningen. Den endelige salgspris vil ske i forbindelse med, at grundene udbydes.

Også andre steder i kommunen er der byggemodning af grund på vej.

”Vi har afsluttet forhandlinger om køb af et areal i den sydvestlige ende af Biersted. Vi forventer derfor, at starte byggemodningen af et antal grunde i Biersted inden sommerferien”, afslører Mogens Christen Gade.

 

Investering i IT-platform giver gevinst  

Kommunalbestyrelsens beslutning om at investere 8,5 mio. kr. i at opgradere Jammerbugt Kommunes IT-platform viser en markant besparelse.

Analyser viser, at kommunen over de næste fire år får en samlet gevinst på godt 13 mio. kr. for investeringen på 8,5 mio. kr.

”Investeringen blev i første omgang foretaget, fordi vi skulle sikre vores IT-platform. Den har nu vist sig at være en endnu klogere investering, da den kommer til at give en mærkbart besparelse oveni. Besparelsen kommer vores borgere til gode, ligesom noget af den bliver mærket til fremadrettede investeringer i digitalisering og IT, så vi også er sikret fremadrettet”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Gevinsterne bliver blandt andet hentet ved:

 • At outsource kommunens virtuelle servermiljø
 • En reduktion og omlægning af antal servere til drift af Citrix
 • En tidsbesparelse på logon
 • En bedre driftsafvikling af applikationer og øget stabilitet
 • En mere optimal sammensætning af Microsoft licenserne
 • Udskiftning af printere og kopimaskiner og omlægning til serviceaftaler på alle maskiner

Ud over besparelserne i kroner og øre betyder investeringen nye og mere effektive kommunikationsformer, som sparer tid for borgere, virksomheder og medarbejdere.

Investeringen i den bedre og mere effektive IT-platform giver også grundlag for en mere intensiv anvendelse af f.eks. FaceTime fra en iPad, robotteknologi og chatbots. Ligesom opgraderingen vil kunne skabe grundlag for mere velfærdsteknologiske løsninger i forvaltningerne.

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000