Nyt fra Kommunalbestyrelsen april 2016

Hermed nyheder fra Kommunalbestyrelsesmødet den 21. april 2016.

Byggemodning 3. etape af Skovparken i Aabybro
Yderligere seks grunde byggemodnes nu i det attraktive Skovparken-kvarter i Aabybro. Grundene ligger i den sydøstlige del af Skovparken og varierer i størrelsen fra 1.050 m2 til 1.212 m2. Byggemodningen forventes at være færdig, så grundene kan være klar til køber i starten af september 2016.    

De to tidligere etaper har totalt omfattet 42 grunde, hvoraf alle grunde er solgt 

Priser på grundene
Salgspriserne på 3. etape bliver udbudt efter lovgivningen om, at de skal fastsættes til markedsprisen. Priserne på de relativt få grunde, der for tiden udbydes i Aabybro ligger i et spænd på ca. 350 kr. pr. m2 til ca. 700 kr. pr. m2

Grundene i de to første etaper i Skovparken blev udbudt til en minimumspris på 475 kr. pr. m2 inkl. moms. I etape to blev ca. halvdelen af grundene solgt ved en udbudsrunde i efteråret 2015, disse grunde endte med at blive solgt til priser mellem 484 kr. m2 og 553 kr. m2. 

Udgifterne til byggemodningen omfatter kloaktilslutningsbidrag og byggemodningsbidrag. Som tidligere praktiseret vil det være muligt at udbyde grundene inden byggemodningen er færdig. Byggemodningen indeholder også en stiforbindelse op til den nyetableret vej fra Skovparken til Østre Hovensvej. Byggemodningsudgifterne til de seks grunde er budgetteret til 1.750.000. kr. 

Ud over de seks byggegrunde, der nu byggemodnes, har Jammerbugt Kommune solgt et areal i Skovparken til Nørresundby Boligselskab, som ønsker at opføre almene boliger. 

Tilbygning til Nørhalne Hallen
Bedre plads og tidsvarende faciliteter i Nørhalne Hallen bliver nu en realitet efter, Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune godkendte at støtte tilbygningen med en samlet anlægsramme på 5 mio. kr. 

Vigtigt for lokalsamfundet
Et stigende aktivitetsniveau i Idrætsforeningen Fremad Nørhalne foreningen og mangel på opbevaringsplads, ligger bag ønsket om en tilbygning. Bevillingen bidrager til at øge antallet og typen af tilbud til byens borgere, og til bedre omklædningsfaciliteter i takt med de flere holdaktiviteter. I tilbygningen bliver der derfor taget højde for børn og unges behov for idræt ligesom de ældre borgeres behov for aktiviteter og samvær bliver tilgodeset. 

”Der er ingen tvivl om, at varierende fritidstilbud i tidsvarende omgivelser er med til at gøre Nørhalne mere attraktivt at bosætte sig i”, siger Borgmester Mogens Gade. 

Ud over anlægsrammen på 5 mio. kr. fra Jammerbugt Kommune, bidrager Fremad Nørhalne selv med to mio. kr., de kommer blandt andet fra eget arbejde i forbindelse med anlægsprojektet. 

Nørhalen Hallen er ejet af Jammerbugt Kommune, mens det er Idrætsforeningen Fremad Nørhalne, der står for driften af hallen. 

Det er idrætsforeningens ønske, at udvidelsen af Nørhalne Hallen kan gå i gang i efteråret 2016.  

Penge til forbedringer i haller og mindre projekter
Flere mindre byer i Jammerbugt Kommune har fået tildelt beløb til mindre projekter og forbedringer i haller. Pengene kommer fra anlægsrammerne fra budget 2016

”Det er en stor glæde at være med til at bevillige beløbene bredt rundt i hele Jammerbugt Kommune. Især når jeg kan konstatere, at selv om det er forholdsvis små beløb, så gør de en forskel – og er i den grad med til at holde dampen oppe hos vores mange engagerede ildsjæle i kommunen”, fortæller Mogens Gade, Borgmester i Jammerbugt Kommune. 

Hallerne
Fjerritslev Idrætscenter, Trekroner Landsbycenter, DGI-huset i Aabybro, Sport & Kulturcenter Brovst, ØAH-Hallen, Biersted IF, Skovsgaard Multihus, Birkelse IF og Idrætsforeningen Fremad Nørhalne får alle midler til forbedringer. 

Forbedringerne sker på baggrund af sikkerhedshensyn, slitage eller energibesparelser. Flere af forbedringerne på varmeanlæg, porte og tekniske anlæg forventer Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget giver besparelser på energiforbruget. 

Oprindeligt lød anlægsrammen på 2 mio. kr. til forbedringer til hallerne. Da udgiften til renoveringen af bade- og omklædningsrum i Nols Hallen tilbage i 2015 blev højere end det bevilligede beløb, besluttede Kommunalbestyrelsen dengang, at merudgiften skulle overføres til budgettet for 2016. Beløbet til hallerne er derfor på 1.833.000 kr., da den samlede merudgift i 2015 på hal-puljen var på 167.000 kr. 

Mindre projekter
Fem projekter i Hjortdal. V. Hjermitslev, Arentsminde, Biersted og Kystvejen/Hunetorp får alle tildelt midler til projekter til forbedringer af lokale forhold. 

Hjortdal får belyst grusparkeringspladsen på kommunens ejendom over for den tidligere skole, mens både V. Hjermitslev og Arentsminde får asfalteret henholdsvis grusparkeringspladsen ved Idrætshallen Lunden og den flisebelagte skolegård for enden af Langeslundvej. 

Biersted og Kystvejen/Hunetorpvej har fået bevilliget penge til forbedringer af forholdene for cyklister. 

Til de mindre projekter er der i alt frigivet 700.000 kr.

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000