”Pas på jer selv og hinanden i cyberspace”

Dette var ordene sammen med mange andre ord fra ungdomskonsulent Jesper Mørkholt om sociale medier, sprogbrug på nettet og billeder på nettet. Jesper besøgte Trekronerskolen i sidste uge for at fortælle 6. klasse om de sociale medier Youtube, Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat og live spil.

Det, de unge bruger medierne til, er blandt andet at følge hinanden, fortælle verden, hvad de laver og skrive med hinanden. MEN der foregår også andre ting på de sociale medier. En verden hvor mobning og mange mennesker med IKKE reelle hensigter gør sig gældende fx pædofile. Det er efterhånden ved at være dagligdags ingredienser

Jesper Mørkholt

Ungdomskonsulent Jesper Mørkholt fortæller om sociale medier

De unge lytter

6.b. lytter opmærksomt

Grooming
”Det handler om, at de unge ved, hvordan de skal forholde sig til denne verden. Mange unge lokkes til forskellige ting på nettet, som ligger ud over normal adfærd. En af de ting, vi ofte støder på kaldes ”grooming” og handler om, at en voksen opbygger et tillidsforhold til et barn/en ung, typisk via internet-chat eller mobiltelefoni med henblik på senere at begå overgreb mod barnet/den unge, forklarer Jesper.

Jesper Mørkholt kan fortælle om talrige eksempler på unge fra Jammerbugt Kommune, der er ”løbet ind” i personer, som har haft knapt så gode intentioner over for de unge på nettet. 

Derfor forklarer Jesper de unge, at det er vigtigt, at de er med på, hvordan de håndterer billeder og videoer på nettet. Knapt så heldige billedmaterialer kan senere blive brugt mod den enkelte, fordi billederne kan blive sendt rundt, hvis de unge evt. bliver uvenner. Det er der talrige eksempler på.

Sprogbrug
Det er også vigtigt, at de unge er opmærksomme på, at sprogbrugen på de sociale medier, ikke skal være stødende, fordi 80 % af den mundtlige kommunikation er mimik og kropssprog, alt dette findes ikke i skriftsproget. Derfor kan der let opstår misforståelser i den digitale kommunikationen, selvom man er de bedste venner. Jesper siger til de unge, at de skal være opmærksomme på sproget, og ”at de skal passe på hinanden derude i cyberspace”. 

Fakta om dagen
Ud over 6. klasse på Trekronerskolen har Jesper også holdt oplæg for 4. og 5. klassetrin. Om aftenen blev der afholdt forældremøde for mellemtrinnet.

Forældrene er nemlig meget vigtige spillere, når ungdomskonsulenterne holder oplæg om unge og sociale medier. Det er vigtigt, at de deltager i de unges liv på nettet og spil og får en god snak om, hvad der er ok at skrive/lægge på nettet, og at man kan gå til de voksne, hvis de unge oplever noget ubehageligt. Det handler om at skabe et godt fundament i fredstid, så det ikke er så svært at tale om, hvis der kommer problemer. 

Forældremødet blev også brugt til at tale om vigtigheden i forældresamarbejdet, så man kan komme til hinanden, hvis der opstår problemer. Samtidig viser flere undersøgelser, at trivsel i forældregruppen er en stor faktor i klassens trivsel. 

Fakta om Grooming fra politiet.dk
Forløbet vil typisk være, at den voksne søger efter børns personlige profiler på internettet eller følger med i kommunikationen i chatrooms på internettet med henblik på at finde mulige ofre. Der vil herefter blive etableret kontakt til et barn – ofte under dække af at være jævnaldrende med barnet, og den voksne vil i den forbindelse forsøge at fremstå som omsorgsfuld samt komme med tillidsskabende bemærkninger, for at barnet skal føle sig tryg. 

Gradvist vil den voksne forsøge at skabe en (nær) følelsesmæssig relation baseret på fortrolighed og afhængighed, hvorpå den voksne vil begynde at afprøve relationens bæredygtighed, f.eks. ved at fremsætte forskellige krav og ønsker, ligesom den voksne vil berøre seksuelle emner og afprøve barnets seksuelle grænser.