Trafikken ved skolen på Aaby Sdr. Gade

Jammerbugt Kommune har iværksat trafikmålinger på Aaby Sdr. Gade ved Aabybro Skole.

Jammerbugt Kommune har modtaget flere henvendelser vedrørende trafikafviklingen på Aaby Sdr. Gade ved Aabybro Skole. Politiet har for nylig haft en kontrolaktion på Aaby Sdr. Gade, hvor der bl.a. blev uddelt bøder for hastighedsoverskridelser. Politiet bemærkede i den forbindelse, at der kan være problemer med trafikanternes oplevelse af vigepligtsforholdene, hvor banestien krydser Aaby. Sdr. Gade.

Derfor har Jammerbugt Kommune iværksat trafikmålinger på stedet. Midt i november har kommunen ligeledes møde med Trafiksektionen ved Nordjyllands Politi for i fællesskab at overvære afviklingen af trafikken ved skoledagens afslutning og derefter diskutere de forskellige løsningsforslag, der kan afhjælpe problemerne på Aaby Sdr. Gade. Herunder eventuelt fodgængerfelt og variable hastighedstavler.