Nyt partnerskab skal sikre flere unge i bygge- og anlægsbranchen

For få unge får en faglært uddannelse inden for bygge- og anlægsbranchen. En partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, AMU Nordjylland, Tech College og Jammerbugt Kommune skal sikre, at flere unge vælger og gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse.

Om få år bliver der mangel på faglært arbejdskraft inden for byggebranchen. Det gør AMU Nordjylland, Tech College, Jammerbugt Kommune og Dansk Byggeri nu noget ved. I et 2årigt partnerskab vil de i fællesskab løfte opgaven for at sikre flere unge i branchen.

”Vi ser frem til samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne og Jammerbugt Kommune. Det er et vigtigt skridt mod at motivere flere unge til at tage en erhvervsfaglig uddannelse, og dermed sikre kvalificeret arbejdskraft til Bygge- og anlægssektoren”, siger formand Henrik Krogh Holm for Dansk Byggeri Nordjylland.

Parterne bag aftalen skal samarbejde om uddannelse og beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen for at sikre kvalificeret arbejdskraft og uddannelse inden for området.

”Partnerskabsaftalen sætter blandt andet fokus på, at flere unge og flygtninge kommer i beskæftigelse. Det er gavner både virksomhederne, kommunen og ikke mindst de unge og flygtningene selv. De får et meningsfuldt indhold i deres dagligdag og bliver et vigtigt bidrag til, at bygge- og anlægsbranchen i Jammerbugt Kommune fortsat trives og udvikler sig. Vi glæder os meget til at løfte opgaven i tæt samarbejde med AMU Nordjylland, Tech College og Dansk Byggeri”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.  

Partnerskabets opgaver

Partnerskabsaftalen skal styrke uddannelse og kvalificeret arbejdskraft inden for følgende indsatsområder:  

  1. Eleverne i grundskolen skal blive nysgerrige på erhvervsuddannelserne, og der skal skabes kontakter mellem virksomheder og potentielle lærlinge.
  2. Der skal skabes motivation blandt ledige unge og flygtninge, for at gå i uddannelse eller job inden for de arbejdsområder, hvor der bliver mangel på kvalificeret arbejdskraft.
  1. Samarbejde om opkvalificering af ufaglærte, og samarbejde om opkvalificering af beskæftigede. Parterne skal erfaringsudveksle for at opkvalificere og styrke de unge og ledige i Jammerbugt til at passe ind på arbejdsmarkedet.
  1. Der skal udarbejdes en fælles kommunikationsstrategi for at få opmærksomhed på erhvervsuddannelserne og jobmuligheder inden for byggeri og anlæg.

Fakta:

Med optaget pr. august 2017 var der 26% af de unge, der afsluttede grundskolen, der blev optaget på en erhvervsuddannelse. 61 unge søgte inden for byggeri, transport, teknologi.