Nyt cafe- og samværstilbud for alle borgere med erhvervet hjerneskade og pårørende

Hjerneskadeforeningen Aalborg/Vendsyssel vil gerne starte et samværstilbud op, for både borgere med erhvervede hjerneskader og deres pårørende. Tilbuddet vil i starten have base i Pandrup Sundhedscenter.

Opstartsmødet foregår den 1. marts kl 19-21 i Frivillighuset i Pandrup, og her vil vi gerne fortælle noget om Hjerneskadeforeningen og dens virke. Vi vil også sørge for godt samvær, og vi vil forsøge at lave en fælles kalender indtil sommer med de aktiviteter, der ønskes.  

Derudover kommer 31-årige Kim Velf og fortæller sin historie. Kim Velf har været skadet, siden han som ti-årig blev sparket af en hest i hovedet. Siden har han kæmpet for sig selv, sin familie og sine værdier. Kim vil fortælle, både om foreningen, men også om hvordan det er at være ung med en hjerneskade.

Hjerneskadeforeningen er en patientforening for alle hjerneskadede, uanset om det er hjerneblødninger, blodpropper, hjernerystelse, uheldsramte osv. Vores hovedfokus er på at være sammen om det, vi er gode til, og være sammen om at skabe bedre forståelse for hinanden, omverden og de pårørende.

I lokalafdelingen dækker vi Jammerbugt, Aalborg, Brønderslev, Hjørring, Læsø og Frederikshavn Kommune. Vi har ca 250 medlemmer, hovedsageligt unge og yngre medlemmer, som oplever, at det er dejligt at møde andre yngre borgere med erhvervet hjerneskade. Vi har derudover både Hovedtropperne for unge mellem 15-35 år og Forum for Yngre Ramte, der dækker 30-65 år, som er mere aldersspecifikt.

Udover samværstilbuddene er der også en bisidderordning, der gør at man kan få en der kender til forvaltningsloven med på sidelinjen til møder på kommunen hvis man mangler det.

Vi arbejder både for at skabe bedre rammer for vores medlemmer og for hjerneskadede generelt, og så skaber vi et rum for at opleve, virke og skabe noget sammen. I 2017 starter vi ud over Jammerbugt også et lokalt tilbud i Hjørring, da vi også generelt oplever stor efterspørgsel på at møde ligesindende, som kender til det at have en hjerneskade. Det er ikke alt man kan vende med sine pårørende, men her taler vi om alting”, siger Chalotte Søndergaard, lokalformand i Hjerneskadeforeningen Aalborg/Vendsyssel.

Der vil være repræsentanter fra Hjerneskadeforeningen til stede ved arrangementerne og første gang vil Hjerneskadekoordinator Gitte Kjeldgaard, Jammerbugt Kommune kort fortæller om, hvordan der arbejdes med hjerneskadekoordination og muligheder for borgere og pårørende i Jammerbugt Kommune.