Kollerup-Fjerritslev sogn nedlukkes midlertidigt

Som led i planen for genåbningen af Danmark er der udarbejdet en model for hurtige og effektive lokale nedlukninger baseret på automatik, hvis der sker en lokal stigning i smittede med covid-19.

I den forbindelse er der sat tre kriterier for, hvornår et sogn eller en kommune skal nedlukkes midlertidigt. De er:

 • Incidensen i et sogn overstiger 400 smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere pr. uge
 • Der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de sidste syv dage
 • Og positivprocenten er på 2 procent eller mere

De tre kriterier er opfyldt i Kollerup-Fjerritslev sogn, og derfor lukkes det midlertidigt ned fra tirsdag 13. april. Nedlukningen fortsætter, indtil sognet har været under niveau for ét af ovenstående parametre i en uge i træk.

Kollerup-Fjerritslev sogn nedlukkes midlertidigt, da incidenstallet i den del af Jammerbugt Kommune er over 585, der er 22 nye smittede i den seneste uge, og 2,5 procent af de testede er positive.

Det sker for at bevare kontrollen over covid-19, så smitteudbrud håndteres hurtigt, og undgår at sprede sig.

Begrænset område for smitten

Jammerbugt Kommune er i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, og kommunens sundhedsteam arbejder intensivt på at smitteopspore og rådgive om selvisolation, hygiejne, test mv.

Smittekilden er kendt og inddæmmet, og de smittede er i selvisolation.

”Vi har en tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, og vores Sundhedsteam gør et stort stykke arbejde for at smitteopspore og rådgive de smittede og kontakter hertil. Jeg kan kun opfordre til, at alle lader sig teste. På den måde kan alle hjælpe med til at opdage smittekilder, og dermed få inddæmmet smitten hurtig”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Som en del af modellen for den midlertidige nedlukning, er kommunerne forpligtede til nedlukke følgende institutioner i sognet midlertidigt:

 • Alle grundskoler (nødpasning for 0.-4. klasse)
 • Alle SFO’er og klubtilbud (SFO’er vil dog være åbne for nødpasning)
 • Alle ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner
 • Alle lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter
 • Alle lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter

Dette omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud.

Det betyder således, at skolen og ungdomsuddannelser samt fritidstilbud i Fjerritslev by nedlukkes. Elever bosat i Fjerritslev må gerne tage i skole i andre sogne og byer, hvis de går i skole der.

Undtagelser

 • Dagtilbud for alle 0-6-årige
 • Efterskoler, kosttilbud mv. og folkehøjskoler undtages nedlukning, men der opfordres kraftigt til, at eleverne bliver på skolen under den lokale nedlukning af sognet. Dertil etableres der nødpasning under nedlukningen, og sårbare elever vil blive undtaget.
 • Lokaler til brug for genoptræning og bibliotekers adgang til at holde åbent for udlån og aflevering til forsknings- og undervisningsbrug er undtaget for nedlukning. Og der vil ligeledes gælde en generel undtagelse for professionelle idrætsudøvere.

Nedlukning af sogne skal ophæves, når sognet en uge i træk har været under niveau for ét af ovenstående tre parametre. Det vil sige, at sognet enten har haft en incidens under 400 i en uge, har haft 20 eller færre nye smittetilfælde på en uge, eller at positivprocenter er under 2 procent i en uge i træk.